Kommer du ihåg att du förregistrerade dina kemikalier?

Kommer du ihåg att du förregistrerade dina kemikalier?
Nu börjar tidsgränsen för registrering närma sig. Du behöver registrera dina
lågvolymkemikalier hos Echa senast den 31 maj 2018 för att fortsätta agera
lagligt på EU-/EEA-marknaden.
Den goda nyheten är att vi finns här för att hjälpa dig!
Ta en titt på våra steg-för-steg-råd på 23 EU-språk
på: echa.europa.eu/sv/reach-2018.
Vi kontaktar dig igen före påsk för att höra mer om
dina planer för registrering.
Under tiden: lycka till under 2017!