Läs hela Inbjudan här

30
års
JUBILEUM
26-27maj
NYKÖPING
1987 2017
”STRESSDOKTORN”
TOMAS DANIELSSON
Spannmålsodlarna i ÖREBRO bjuder in till
Ordinarie Regionmöte hos AGRIPRO, frommesta
när: Tisdagen den 28:e mars kl. 18.00
plats: Agripro, Frommesta 304, KUMLA
18.00 AGRIPRO bjuder oss på mat.
Företagspresentation och produktgenomgång av Tomas Nilsson, AGRIPRO
ordinare regionmöte med information från riksFÖRENINGEN AV PER SANDBERG
HJÄLP SKITVÄDER MEN NOG TUSAN ÄR
ANDRA KLARA OCH HUR HINNER DOM ?
Möt
”stressdoktorn” Tomas Danielsson” som förklarar och ger oss verktyg
till att förstå hur vår hjärna fungerar när vi tycker oss otillräckliga. Tomas är en av Nordens mest kända
föreläsare vi garanterar en spännande timma under kvällen.
Tack
t i l l:
Din anmälan gör du enkelt via sms eller telefon
senast MÅNDAGEN den 27:e mars
Michael Blomberg
Mikael Franzén 070 327 30 89
Per Sandberg
Lars-Johan Merin 070 674 71 65
Arvid Andersson
Lennart Palm
070 546 91 70
Johan Eklund
Lars-Håkan Jonsson 070 527 76 31
070 334 43 62
070 546 50 03
070 209 06 42
070 306 22 96
Glöm inte att ni också kan följa vad vi gör, ta del av nyheter, evenemang m.m. genom att följa oss på facebook.
www.facebook.com/spannmalsodlarna
För ett svenskt produktionslantbruk
26-27maj
NYKÖPING
30
års
JUBILEUM
1987 2017
Spannmålsodlarna i ÖREBRO bjuder in till
Ordinarie Regionmöte hos AGRIPRO, frommesta
Dagordning för ordinarie regionmöte:
1.Val av ordförande att leda regionmötet.
2.Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
3.Fastställande av röstlängd.
4.Val av två personer att jämte ordförande justera ordinarie regionmötes protokoll.
5.Fråga om regionmötet utlysts i behörig ordning.
6.Information om verksamheten i region och förening.
7.Val av minst fem och högst nio ledamöter att utgöra regionstyrelse för tiden intill
ordinarie regionmöte kommande år.
8.Val av valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie regionmöte hållits.
9.Inkomna ärenden som skall behandlas av regionen.
10.Övriga frågor.
11.Ordinarie regionmöte avslutas.
26-27maj
RIKSMÖTE & EVENT 2017
HUVUDSPONSOR
NYKÖPING
Vi firar vårt 30-årsjubileum tillsammans
På dagen blir det folkfest med mingel och på kvällen blir det Trerätters middag med dans och lite annat...
Glöm inte att ni också kan följa vad vi gör, ta del av nyheter, evenemang m.m. genom att följa oss på facebook.
www.facebook.com/spannmalsodlarna
när: tisdagen den 28:e mars kl. 18.00
plats: Agripro, Frommesta 304, KUMLA