Ladda ner infobladet här!

Marskalken 2 informerar
Mar
2017
vloppsstammar - Spolning
Datum för ny spolning är den 17 mars.
Information till berörda kommer att
lämnas i brevlådorna.
Källsortering av matavfall – start 27:e
mars
Välkomna till informationsträff och
anmälan den 23 mars klockan 18 – 20 i
föreningslokalen. Du kan också anmäla dig
på den blankett som delats ut i brevlådan.
Nytt grovsoprum för boende i port 42
Från och med mars delar port 42 och port
44 på samma grovsoprum, bredvid port 44.
Detta eftersom det före detta grovsoprummet bredvid port 42 nu är vårt
gemensamma matavfallsrum för
källsortering av matavfall.
Kattsand i soporna
Suez, som sköter hämtning av våra sopor,
har påpekat att kattsand inte bör slängas i
sopnedkastet i bara en tunn plastpåse.
Plastpåsen går lätt sönder och innehållet
sprids i soprummet.
Packa kattsanden i två hållbara plastpåsar,
eller lägg ihop den med hushållssoporna.
Fortsatta problem med ytterdörrar
Fortfarande händer det ganska ofta att
entrédörrar eller dörrar till grovsoprum
och cykelrum inte går riktigt i lås. Kolla
gärna att dörren verkligen är låst.
Vårens städdag – lördag 22 april 10-13
Liksom förra gången kommer städdagen
att genomföras i gemenskap med Brf Den
Gyldene Porten.
Renovering av kök eller badrum/grovkök
Om du har ett original kök eller
badrum/grovkök tänk på att kontrollera
om kakellim eller fogmassa innehåller
asbest före renovering.
Skulle asbest förekomma krävs speciell
hantering vid rivningen, så att inte damm
sprids i huset.
Kontakt och eller synpunkter
Bästa sättet att nå styrelsen eller någon i
styrelsen är epost: [email protected] .
Då når du flera i styrelsen samtidigt och får
en möjlighet att få snabbare svar.
www.marskalken2.se [email protected]