Intyg för inköp av terminalglasögon

Medges för inköp
Terminalglasögon
Niemis Optik AB
Ange på fakturan till Pajala kommun
REFERENSKOD
Härmed intygas att nedanstående arbetstagare medges inköp av terminalglasögon i enlighet med
gällande avtal till och med 2019-09-30 med Niemis Optik AB.
Arbetstagare
EFTERNAMN OCH FÖRNAMN
PERSONNUMMER
TELEFONNUMMER
HEMADRESS
POSTNUMMER
ORT
Underskrift arbetstagare
DATUM
Underskrift ansvarig chef
DATUM
Postadress
Besöksadress
E-post
Hemsida
Telefon
984 85 PAJALA
Medborgarvägen 4
[email protected]
www.pajala.se
0978-120 00 vxl