Autocall Svenska Bolag 22 Combo Skyddad Kupong

2017-04-24
Rapport
Autocall Svenska Bolag 22 Combo Skyddad Kupong
ISIN: SE0009320336
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
2017-04-24 10:16
Teoretiskt slutvärde 2017-04-21
Indexutveckling
101,36%
Marknadsföringsmaterial »
110,00%
Slutliga villkor »
-4,56%
2017-04-21
••
•
Generell produktinformation
Kortnamn
SGI SIM 410
Emittent
SG Issuer
Detaljerad produktinformation
Inlösenbarriär
90% av Startkurs
Kupongbarriär
90% av Startkurs
Nominellt belopp
10 000 kr
Riskbarriär
60% av Startkurs
Emissionskurs
100% av Nominellt belopp
Nästa observationsdag
2018-02-09
Kapitalskydd
Nej
Första inlösen
2018-02-09
Emissionsdag
2017-02-24
Kupong 1
10% (ackumulerande)
Återbetalningsdag
2022-02-28
Kupong 2
6,5% (skyddad och utbet.)
Underliggande tillgångar
Namn
AstraZeneca PLC
Startkurs Utveckling
515,50
3,78%
228,50
Electrolux AB - B
Tele2 AB - B
Skandinaviska Enskilda Banken AB - A
11,86%
78,40
6,44%
103,00
-4,56%
Avläsning
Observationsdagar
Datum
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
2018-02-09
90%
90%
2019-02-11
90%
90%
2020-02-10
90%
90%
2021-02-09
90%
90%
2022-02-09
90%
90%
Händelse
Värde
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.