Ekonomiskt utfall SRSS 2016 Budget SRSS 2017

Ekonomiskt utfall SRSS 2016
Intäkter
Medlemsavgifter
Kappseglingar utfall
Övriga intäkter
Utfall
11 550
7 121
450
Budget
12 000
5 000
0
Total Intäkter
19 121
17 000
-1 455
-5 164
-3 025
-1 498
-1 895
-1 000
-5 000
-2 000
-1 000
-7 000
-13 037
-16 000
6 084
1 000
58 st medlemmar
SM utfall = -1860 kr
Utgifter
PG Admin + Web
Centrala förbund
Möten
Övriga utgifter
Investeringar i utrustning
Total utgifter
Resultat
Ingående balans
Utgående balans
Resultat
Åror, vikter, boja, lina
27 119
33 203
6 084
Budget SRSS 2017
Intäkter
Budget
Medlemsavgifter
Kappseglingar utfall
Övriga intäkter
12 000 60 st medlemmar
5 000
0
Total Intäkter
17 000
Utgifter
PG Admin & Web
Centrala förbund
Möten
Övriga utgifter
Investeringar
Total utgifter
Resultat
-1 000
-5 000
-2 000
-1 000
-7 000
-16 000
1 000