Förslag till medlemsavgifter 2018

Förslag till medlemsavgifter 2018
Styrelsen i Örebro Sportklubb Fotboll föreslår oförändrade medlemsavgifter.
• Knatte 60 kr (5 kr/månad)
• Ungdom, student och pensionär 240 kr (20 kr/månad)
• Vuxen 360 kr (30 kr/månad)
• Familj 540 kr (45 kr/månad)
• Guld 1200 kr (100 kr/månad)
• Guld för familj 1500 kr (125 kr/månad)
• Guld, uppgradering för ständig medlem 660 kr (55 kr/månad)