FiladelfiaNU, mars 2017 - Filadelfiakyrkan Örebro

Mars 2017
Vart tog ni vägen?
I en gudstjänst i slutet av förra året presenterades en familj som skulle åka till Afrika: Elin och Linus Henriksson
med sina tre barn. Nu har de
varit på plats ett tag, och vi
undrar:
Var är ni?
I Tanzania, Tazengwa precis
utanför Nzega. Vi är på det
som tidigare var Svenska
skolan här i Tanzania, men
som idag är en teologisk skola
där pastorer utbildas.
Vad ska ni göra där?
Vi är här på eget initiativ för
att vi vill visa våra tre barn en
annan värld. Vi vill även vara till hjälp och stöd för skolan. Linus, som är lärare, hjälper till i engelskaundervisningen. Vi ska även hjälpa till med enklare renoveringar i
det gästhus som finns på skolan, så att de ska kunna hyra
ut det mer. Skolan har det svårt ekonomiskt och behöver
hjälp att få igång nya inkomstkällor. Elin är också delvis i
tjänst i sitt svenska jobb på EFK:s Sverigekontor.
Hur länge ska ni vara borta?
Vi är borta i nästan tre månader.
Har ni varit där förut?
Elin har varit i Tanzania en gång förut, medan det är
första gången för övriga i familjen, även om Linus besökt
flera länder i södra Afrika tidigare.
Era första intryck av landet?
Många! Men det största är nog att alla är väldigt snälla,
omtänksamma och glada att vi är här. Benjamin är också
väldigt glad för musiken i kyrkan och längtar till nästa
söndag.
Många som läser detta kommer att ta med er i sina
böner. Något särskilt ni vill att de ska be för?
Att vi ska få vara friska. Att vår tid här ska få betyda
något för skolan och för de människor vi möter här.
Be för dem som går på skolan att de blir rustade på ett
bra sätt för sina framtida tjänster. Många här lämnar sina
familjer/barn på hemorter långt bort för att få sin
teologiutbildning.
Intervju: Gunlög Eiderbrant
Torsdagsförmiddagar i Filla
Sång, dans och mys står på programmet när barn 0-3 år
och föräldrar samlas i Bollhallen, där mjuka mattor är
utrullade. Therése Hovlund leder samlingen, som inleds
med att gott fika serveras av Inger Augustsson och Lotta
Malmqvist. En fin möjlighet för föräldralediga att träffa
varandra, och flera har med matlådor och stannar kvar och
lunchar tillsammans efter sångstunden. Välkommen du
också!
Bibelns ”nö"er” Bibelstudieserien med lärare från Missionsskolan fortsätter. Den 21 februari fick vi höra Tommy Wasserman på
strövtåg bland papyrus och pergament i en jätteintressant
introduktion till Bibelns ursprung
Härnäst, den 28 mars kl. 19, är det Mikael
Tellbe som delar med sig av sina kunskaper och reflektioner om vad vi egentligen
menar med att Bibeln är Guds ord. Och
vad det innebär att läsa Bibeln som Guds
ord.
Kom med du också, till ännu en
tankeväckande och lärorik kväll!
Allt fler kristna i Sverige möter muslimer i vardagen: på
jobbet i skolan, på torget eller på språkcaféer. För många
är mötet med islam och muslimer nytt och väcker olika
känslor. Frågor dyker också upp om kultur och tro,
likheter och skillnader.
Heart for Muslims är en viktig konferens som vill uppmuntra dig att fylld av Jesu kärlek bygga relationer och
dela de goda nyheterna med muslimer och utrusta dig
genom att ge dig kunskap och redskap.
Läs mer i en folder i kyrkan, och anmäl dig senast den 8
mars på www.heartformuslims.se.
Månadens missionärer:
Kenth o Kaori Edefors
Kent och Kaori arbetar i en
församlingsplantering i
Shizuoka i Japan. Här ett citat ur
Kenths senaste brev till församlingen:
"Jag vill tacka er alla för era förböner. Utan ert stöd i bön vore vi inte där vi är idag. Vi
har haft glädjen att se vårt lilla kyrkorum, ”chapel” som vi
kallar det, vara fullsatt nästan varje söndag sedan nyår. Vi
har haft förmånen att be för människor till frälsning och
sett människor bli botade från sjukdom. Det är uppmuntrande!”.
På vår hemsida hittar du mer information om våra missionärer, och
länkar till deras brev, bloggar och hemsidor.
Lasse Johansson, vår utsände på Campus Örebro
Lasse hade faktiskt tjänst som studentpastor redan på
tidigt 80-tal, och kommer alltså nu tillbaka. Med sina
kunskaper, personkontakter och lättsamma sätt att skapa
kontakter med människor, tror vi att han är helt rätt
person för denna tjänst. Campus – där ju delar av Sveriges
framtid rör sig – behöver mer än någonsin en skarp
kristen röst i vår tid. Det kommer Lasse att vara.
Foto: Anders Bergh
Sedan många år tillbaka har vår församling varit med i
finansieringen av en studentpastor vid Örebro Universitet.
I slutet av förra året blev det klart att Lasse Johansson blir
skulle gå in i den tjänsten från årsskiftet.
Lasse är känd av många för sina kunskaper i religion,
religionsfilosofi och nyandlighet. Han jobbar halvtid som
lärare på Örebro Missionsskola, och är ofta anlitad som
föreläsare i olika sammanhang. Tjänsten som studentpastor är på halvtid, och det är de
lokala församlingarna i regionen som tillsammans med
EFK finansierar den. Det formella arbetsgivaransvaret för
studentpastorn har växlat, men från årsskiftet är det
återigen vår församling – där ju Lasse också är medlem –
som tagit på sig det. Det innebär en del rent praktiskt,
men betyder inte större ekonomiskt ansvar för oss.
I gudstjänsten den 5 februari avskildes Lasse för sin nya
tjänst (bilden), och nu får vi se honom som vår utsände i
en annan del av stan. Ta med Lasse och studenterna på
Campus i dina böner!
Strängmusikfestival
Lördagen den 25 mars träffas de två ekumeniska körerna Korsdraget från Västra Götaland och Korsbandet från Örebro till
en gemensam sångarfest. Sammanlagt ca 100 sångare och musikanter övar tillsammans under dagen, och inbjuder alla att
lyssna och sjunga med i bl.a. gamla läsarsånger i en gudstjänst kl. 17.
Inträdet är fritt, men man kommer att samla in en gåva till arbete bland gatu- och järnvägsbarn i Indien.
Ny" om namn
Infly"ade 2016, del 3
Emilie Biörs, 36 år
Hagmarksgatan 33 B, Örebro
0730-24 96 94, [email protected]
Arbetsterapeut
Intressen: Musik, idrott, bön
Isabelle Hasselgren, 32 år
Gustavsgatan 8, Örebro
0723-12 43 41
[email protected]
Anna Öberg, 38 år
Surbrunnsgränd 86, Örebro
0723-18 77 23, [email protected]
Intressen: bakning, barnmusik
Tomas Öberg, 40 år
Surbrunnsgränd 86, Örebro
0709-17 80 66, [email protected]
IT-konsult
Intressen: sport, schack, leka med sonen
Anna-Lena Johnsson, 51 år
Hägerstigen 8, Örebro
0765-25 28 37
[email protected]
Socionom
Intressen: Natur, djur, sociala frågor
Gunilla Morén, 72 år
Norrbygatan 28, Örebro
0730-21 00 87
[email protected]
Per Rigbäck, 54 år
Hertig Karls allé 15, Örebro
0735-87 57 13, [email protected]
Jobbar med ekonomi o administration
Intressen: sport, natur
Gunilla Sandlund, 53 år
Venavägen 29, Örebro
0737-83 15 78
[email protected]
Foto: Klara Lönnberg, Anders Sundström, Anders Bergh
Utfly"ade
Fredrik Elm till Pingstkyrkan Mjölby
Rebecka Granrot till Filadelfiakyrkan Stockholm
Sara Järver, dopintyg
Benjamin Moll, dopintyg
Bibbi Tolf till Pingstförsamlngen Motala
Kort om ekonomi
På ekonomiforum den 12/2 fick vi en
summering av det ekonomiska resultatet för 2016. Vi nådde upp till 93 %
av årets mål för församlingskassan och
till 94 % för missionskassan. I diagrammet t.h. syns hur insamlingarna
varierade över året.
Även kostnaderna blev lägre än budget
och totalt sett blev resultatet 150 000:bättre än budgeterat. En mer detaljerad redovisning finns i årsberättelsen.
Glädjande nog har 2017 börjat bra,
med insamlingar över målet för både
församlings- och missionskassan
under januari. Gud välsigne varje glad
givare!
Budget församlingskassan
Budget missionskassan
Insamlingar per månad under 2016
Insamlat församlingskassan
Insamlat missionkassan
I kyrkan i mars
English translation available at Sunday morning services (11am).
Första och tredje söndagen varje månad tolkning till teckenspråk.
LÖRDAG 4 MARS
SÖNDAG 19 MARS
09.00 Husgruppsledarfrukost
09.30-10.30 Missionsfrukost: ”Sändning pågår”
11.00 Gudstjänst: ”Kampen mot ondskan”,
Talare meddelas senare, Ungdomarnas lovsångsteam
___________________________________________
SÖNDAG 5 MARS
11.00 Gudstjänst med nattvard: ”Prövningens stund”
Isak Spjuth, Emma Nilsson m.fl.
Ca 12.30 Sopplunch
Ca 13.30 Årsmötesförhandlingar
18.00 Ett med dem – bön för den förföljda kyrkan
___________________________________________
FREDAG 24 MARS
14.00 RPG:s vintermöte med sångaren och förkunnaren
Daniel Viklund. Eftermiddagskaffe.
LÖRDAG 25 MARS
TISDAG 7 MARS
17.00 Strängmusikfestival (se sid. 2)
18.30 Bön för Örebro hos Frälsningsarmén
SÖNDAG 26 MARS
LÖRDAG 11 MARS
10-17 Konferens: ”Heart fo Muslims”
Anmälan senast 8/3 på heartformuslims.se
10.30 Familjeföreställning med ”Mr. Goran”
SÖNDAG 12 MARS
11.00 Gudstjänst för alla åldrar med Göran Nordfeldt,
barnkören, Soul Children m.fl.
18.00 ”Fem bröd & två fiskar”, gemenskap kring soppa
(serveras från kl. 18) och nattvard (19)
___________________________________________
11.00 Gudstjänst: ”Guds mäktiga verk”, Talare meddelas
senare, Therése Hovlund m.fl.
Besök av ICCC (International Christian Chamber of
Commerce)
___________________________________________
TISDAG 28 MARS
10.00 Berea, samtalsgrupp för män: ”Fokus på Israel”
med Anders Bergh
19-21 Bibelstudiekväll med Mikael Tellbe: ”Bibelns
nötter”. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?
Och vad innebär det att läsa Bibeln som Guds Ord?
TISDAG 14 MARS
10.00 Berea, samtalsgrupp för män: ”Fokus på Israel”
med Lars-Erik Jonsson
LÖRDAG 18 MARS
10.00 Bibel & Brunch för unga vuxna.
Tema: ”Ge mig bara ett tecken”
Varje vecka:
Söndag 10.15-10.50 Bön i kapellet
Onsdag 16-18
Lässtugan, språk- och läxhjälp för
nysvenskar
Torsdag 18.30
En timma bön
Torsdag 18.30
4 spår: Alpha – Al Massira –
Grubbel-i-grupp – Bibelstudium
OBS! Lördagen den 1 april 9-13:
Storstädning & gemenskap!
Ta med hink och trasor och stanna ett par timmar.
Gemensamt fika ca 10:15
FiladelfiaNU, månadsblad för Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro
Ansvarig utgivare: Anders Sundström
Redaktör: Gunlög Eiderbrant
Barn- och ungdomsgrupper varje vecka :
Sö 11-12.30
Barnens gudstjänst
Miniskatten, ca 2-4 år
Skatten, 4-9 år
After 9 söndag, åk 4-7
Ti 18-19.30
Scout, från skolår 3
Fr 18.30-20.30 After 9 fredag, åk 4-7
Barn- och ungdomskörer:
To 10-11.30 Babysång/småbarnsmusik, 0-ca 3 år
On 16.30-17.15 Barnkören, från skolår 1
On 17.00-17.45 Musiklekis, 4-6 år
On 17.20-18.20 Soul Children, från skolår 4
Ungdomarnas program:
On 18.30
Lö 19
Konfa, åk 8
Onsdagsgrupper, åk 9-3
Chilladelfia, åk 7-
i Swedbank för direktöverföring av gåvor:
Konton
7666 12 58101 – församling, 7666 12 58098 – mission, 7666 12 58780 – amortering
Swish 123 033 4276, Bankgiro 576-6043, Plusgiro 14 17 46-8 – ange ändamål!