Linda Alexandersson! - KREDU – Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Välkommen med på en lärorik dag med
Linda Alexandersson!
”Att förmedla kristen tro till barn och föräldrar”
Tisdag 4.10 kl. 8.30-15.30 Kredu, Nykarleby
Linda Alexandersson arbetar som pastor i Equmeniakyrkan i Arvika, men vägen dit
gick både via ungdomsledarår i USA och pastorsstudier på Filippinerna. Att göra det
kristna budskapet relevant och angeläget för människor i vår tid beskriver hon som
den viktigaste uppgiften som pastor. Det, och att inspirera till kreativ efterföljelse. Båda delarna präglar i stor utsträckning
hennes författarskap. Hon har skrivit bl.a. böckerna "Älskad och utmanad", en andaktsbok för ungdomar och vuxna,
"Älskade barn", fyra häften som delas ut till föräldrar till barn i församlingens barnverksamhet och "Barnens stund i
gudstjänsten".
Program:
8.30 – 12.00 Gudstjänst på barnens villkor
Hur barnanpassad får en gudstjänst vara? Blir en gudstjänst riktad till barn för att barn medverkar och vilka pedagogiska
knep kan man använda för att behålla barnens uppmärksamhet en hel gudstjänst? Utifrån en genomgång av gudstjänstens
olika delar får vi många konkreta tips och idéer som vi kan använda direkt i vårt arbete.
12.45 – 15.30 Får det vara lite Jesus?
Hur delar man med sig av det kristna budskapet till både barn och föräldrar och hur får man till det mellan blöjbyten, gråt
och myror i byxorna? Tankar och idéer som lett fram till materialserierna Gud och jag och Älskade barn ligger till grund för
konkreta råd och praktiska tips.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Förfrågningar
För mera information Janet Wallsten / Marianne Asplund, 06-7899400, [email protected]
Anmälan
Anmälningar till www.kredu.fi/kursanmalan
Anmälan senast 16.9.