Kurskatalog för våren 2017

Habiliteringen
i Blekinge
Våren 2017
Program
Utbildning – Grupper
1
Föräldrautbildning i kommunikation
AKKtiv grundkurs KomIgång
Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som har
kommunikationssvårigheter. Anhöriga kan delta i mån av plats.
Program: Syftet är att du med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och
diskussioner med andra föräldrar ska känna dig tryggare i din situation som
förälder samt veta mer om hur du kan samspela med ditt barn för att stödja
hans/hennes kommunikationsutveckling.
I KomIgång-kursen får du kunskap om mänsklig kommunikation,
kommunikationsutveckling, att vara kommunikationspartner till ditt barn, lekens
betydelse för barnets kommunikationsutveckling, olika kommunikationsstöd
(AKK) samt får tillverka, anpassa och pröva kommunikationsmaterial.
Tid:
Fredagen
Fredagen
Fredagen
Fredagen
Fredagen
Fredagen
Fredagen
31 mars
7 april
21 april
28 april
5 maj
12 maj
19 maj
kl. 13.30-16.00
kl. 13.30 -16.00
kl. 13.30 -16.00
kl. 13.30 -16.00
kl. 13.30 -16.00
kl. 13.30 -16.00
kl. 13.30 -16.00
Plats: Habiliteringen, Karlshamn
Ansvariga: Barbro Kärvhag, logoped och Ulrika Ingstorp, arbetsterapeut.
Anmälan: Senast fredagen 20 mars 2017.
Anmälan görs via www.1177.se och Habiliteringen i Blekinge eller via
anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Namn: Barbro Kärvhag
Telefon: 0450-732173
Kursnr: 1
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
Att möta barn med autism
Målgrupp: Föräldrar (och anhöriga i mån av plats) som är intresserad av att få
kunskap om funktionsnedsättningen autism.
Program:
Korta föreläsningar varvas med diskussion och erfarenhetsutbyte.
Vi kommer bland annat ta upp historisk bakgrund, orsaker, diagnoskriterier,
pedagogiska strategier och föräldraperspektiv
Tid:
tisdag 11 april, kl. 9.00 – 15.00
onsdag 12 april, kl. 9.00 – 15.00
Plats:
Habiliteringen, Blekingesjukhuset Karlshamn
Ansvariga: Specialpedagoger, Pia Arvidsson och Anne Nilsson
Anmälan: Anmälan görs senast 20/3
via www.1177.se och Habiliteringen i Blekinge
eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Pia Arvidsson
0454-73 21 87
[email protected]
eller
Anne Nilsson
0454- 73 21 84
[email protected]
Kursnr: 2
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
Föräldragrupp autismspektrumtillstånd
Målgrupp: För dig som är förälder till ett barn som har diagnos inom
autismspektrat.
Program: Vi träffas vid fem tillfällen under våren.
Syftet är att ni ska ges tillfälle att tillsammans med andra familjer i
liknande situation, reflektera och utbyta erfarenheter ur vardagen.
Tid:
Onsdagar kl. 13.30-15.00
8/3
22/3
5/4
19/4
3/5
Plats:
Habiliteringen, Karlskrona
Ansvarig: PTP-psykolog Åsa Henriksson
Kurator Elisabet Lilienberg Mattsson
Anmälan: Senast måndagen den 20/2
Anmälan görs via www.1177.se och Habiliteringen i Blekinge eller via
anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Namn: Elisabet Lilienberg Mattsson
Telefon: 0455-73 43 77
Kursnr: 3
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
Lagar och rättigheter
Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som har
kontakt med habiliteringen.
Program: Information om aktuell lagstiftning av inbjudna handläggare från
kommunens LSS-verksamhet och Försäkringskassan. Informationen avser
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och delar av Lagen
om allmän försäkring (AFL) såsom vårdbidrag, föräldraförsäkring med mera.
Tid: Torsdagen den 4 maj kl. 13.00 – 16.00
Plats: Habiliteringen, Vårdskolevägen 3, Karlskrona
Ansvarig: Elisabet Lilienberg Mattsson, kurator
Anmälan: Senast den 10 april via habiliteringens hemsida:
(www.1177.se/blekinge) eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Namn
Elisabet Lilienberg Mattsson
Telefon: 0455-73 43 77
E-post:
[email protected]
Kursnr: 4
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
Om utvecklingsstörning
Målgrupp: Föräldrar till barn och ungdomar 0-18 år med utvecklingsstörning
Program: Vad är utvecklingsstörning? Tydliggörande pedagogik, skola, hjälpmedel och rätt
till stöd.
Tid: Tisdag 25 april Kl. 13.00-16.00
Plats: Habiliteringen, Blekingesjukhuset Karlskrona
Ansvariga: Tina Stormaeus, specialpedagog
Elisabet Lilienberg Mattsson, kurator
Åsa Henriksson, PTP- psykolog
Emelie Blomdahl, arbetsterapeut
Anmälan: Senast torsdagen den 20 april via habiliteringens hemsida:
www.ltblekinge.se eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Namn: Tina Stormaeus
Telefon: 0455- 734384
E-post: [email protected]
Kursnr: 5
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och faktureringsadress vid
anmälan.
Teckenkommunikation – TAKK – nybörjarkurs
Målgrupp: Föräldrar och anhöriga, som nyligen börjat eller vill börja använda tecken som
stöd i vardagen. Personal (max 2 st) som finns runt barnet i vardagen får
medfölja i mån av plats, och då mot betalning (700 kr/pers) . Kontakta ansvarig
för ytterligare upplysning.
Program: Vi går igenom ett grundteckenordförråd och övar
teckenkommunikation. Samtalar om hur man använder tecken som
stöd i vardagen. Målet är att ni ska vara förtrogna med vanligt
förekommande tecken och hur de används.
Tid:
3/5, 10/5, 24/5, 31/5, 7/6
kl. 14.30 - 16.00
Plats:
Habiliteringen, Blekingesjukhuset Karlshamn.
Ansvariga: Logoped Veronica Johansson och specialpedagog Anne Nilsson
Anmälan:
Anmälan görs senast 9/4
via www.1177.se och Habiliteringen i Blekinge
eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Veronica Johansson
0454-73 21 93
[email protected]
eller
Anne Nilsson
0454-73 21 84
[email protected]
Kursnr: 6
Ange alltid kursnummer och barnets/patientens personnummer vid anmälan. För
personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och
faktureringsadress vid anmälan.
Toaskola
Målgrupp: Föräldrar och nätverk där barnet/ungdomen behöver träna att gå på toaletten.
Program: Ge redskap samt förståelse och insikt i arbetet kring barnets toaletträning. Ge
möjlighet att träffa andra i liknande situationer och utbyta erfarenheter.
Tid: 4 grupptillfällen under våren. Tid och datum förmedlas senare.
Plats: Habiliteringen, Blekingesjukhuset , Vårdskolevägen 3 Karlskrona
Ansvariga: Arbetsterapeut Karin Rasmussen, sjuksköterska, specialpedagog och psykolog
medverkar.
Anmälan: Via habiliteringens hemsida: 1177 eller via anmälningsblankett.
Vid frågor, kontakta:
Namn: Karin Rasmussen
Telefon: 0455-734371
Receptionen: 0455-734367
E-post: [email protected]
Kursnr: 7
Ange alltid kursnummer och barnets personnummer vid anmälan.
För personal som deltar i kursen ange alltid organisationsnummer och faktureringsadress vid
anmälan.