Marknadsmeddelande nr 263/10

Marknadsmeddelande 53/17
53/17 – Sista dag för handel i Clinical Laserthermia Systems AB:s
BTA
Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, CLS BTA B, är den 14
mars 2017.
Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn:
ISIN-kod:
Orderboks-ID:
Sista handelsdag:
CLS BTA B
SE0009554447
131622
Den 14 mars 2017
Stockholm den 10 mars 2017
AktieTorget
Telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]