Vecka 21, 22

Skoglig produktion och miljö, SMP 16-19
Kurs:
Ekologi
Moment:
Kursledare:
Torbjörn Valund
Schemaansvarig: Lena Helin
22 - 26 maj
Vecka: 21
Kursrepresentanter: Antonia N. Schultz, Yngve Karlsson, Olov Skogelid, Adrian Ekholm
Datum
Tid
2017-03-03
22
23
24
25
26
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Botanik
Bonitering
Kr. himf. d.
Klämdag
Grp 1-3
Grp
Entomologi
Entomologi
ÅLIN
ÅLIN
Ute
08.00
⇓
9.30
Grp 4-6
Exkursion
LHEL m fl
Ute
ute
Bastnäs
TVAL,TABR,LHEL
R
A
10.00
Egna bilar
⇓
⇓
S
Egna bilar
T
∗
⇓
Egna bilar
11.30
Lunchmatsäck
L
12.30
U
Skogsentomologi
14.00
Grp 1-3
Exkursion
⇓
LHEL m fl
Ute
Sal A
14.30
H
⇓
∗
S
T
Egna
bilar
⇓
∗
ÅLIN
R
A
16.15
⇓
17.45
Kommentarer:
ÅLIN = Åke Lindelöw, Fältentomolog, Inst. f. ekologi, SLU
Obligatoriskt pass
C
ute
A
Egna bilar
⇓
Sal A
GrpGrp
4-6 4-6
Entomologi
Entomologi
ÅLIN
Ute ÅLIN
ÅLIN
R
16.00
N
S
T