Vecka 20, 15

Skoglig produktion och miljö, SMP 16-19
Kurs:
Ekologi
Moment:
Kursledare:
Torbjörn Valund
Schemaansvarig: Lena Helin
15 - 19 maj
Vecka: 20
Kursrepresentanter: Antonia N. Schultz, Yngve Karlsson, Olov Skogelid, Adrian Ekholm
2017-03-03
15
16
17
18
19
Tid
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00
Ekologiresa
Avfärd kl 08.00
Omberg
Omberg
Fm exkursioner
Em resa till Visingsö
Resa till Norra Kvills
Nationalpark
Omberg
Övningar
Datum
⇓
9.30
LHEL, TABR, TVAL
LHEL, TABR, TVAL
A
S
R
10.00
⇓
Hela vecka 20
100 % obligatorisk
11.30
MNIK
Samlimg kl 10.00 Kvilleeken
⇓
Lunchmatsäck
⇓
⇓
⇓
Lunchmatsäck
Lunchmatsäck
L
U
N
C
⇓
Ekopark Omberg
Sveaskog
⇓
⇓
⇓
14.00
Ekoparkscenter Stocklycke
12.30
Lunchmatsäck
H
Samling kl 12.30
Avslutning med gemensam
Samling kl 12.30 vid
genomgång
R
A
S
T
14.30
⇓
⇓
⇓
⇓
CSAM
16.00
LHEL, TABR, TVAL
R
A
⇓
16.15
S
T
⇓
⇓
Övernattning Borghamn
Övernattning Borghamn
⇓
17.45
Övernattning Borghamn
Kommentarer:
LHEL, TABR, TVAL
T
Övernattning Borghamn
Detaljerat schema kommer att finnas i särskilt reseprogram
Obligatoriskt pass
CSAM = Christer Samuelsson, Sveaskog
MNIK = Mats Niklasson, Nordens Ark