Kandidera 13 feb-2 april Rösta 17-30 april Lär känna nya människor

THS högsta beslutande organ
Det är KF som har det ledande initiativet
och sista ordet om hur THS sköts och drivs
KÅRFULLMÄKTIGE
Lär känna nya människor från olika sektioner!
Samla nya erfarenheter!
8 möten/år
Alla THS-medlemmar kan söka!
Kandidera 13 feb-2 april
namn
personnummer
KTH-id
sektion
en presentation( max 100 ord)
bild (frivilligt)
Skicka till [email protected] (E)
Frågor?
Maila Valgeneral Marre
[email protected]
Rösta 17-30 april
ths.kth.se/vote