REGIONALA UTBILDNINGAR VÅREN 2017

REGIONALA UTBILDNINGAR VÅREN 2017
TRÄNAR- OCH LEDARSKAP
Plattformen
Plattformen
Plattformen
Plattformen
Plattformen
GTU 1
Åldersanpassad fysisk träning för
barn och ungdom - Grund
Åldersanpassad fysisk träning för
barn och ungdom - Grund
Åldersanpassad fysisk träning för
barn och ungdom- Fortsättning
Hur möter vi barn och ungdomar
med beteendeutmaningar?
Feedback
Pedagogik och metodik för
utbildare - Konsten att lära ut
Pedagogik och metodik för tränare
- Konsten att lära ut din idrott
Att som idrottsledare möta barn på
flykt
Mitt första ledaruppdrag
Mitt första ledaruppdrag
IDROTTSPSYKOLOGI OCH MENTAL TRÄNING
Malmö
Helsingborg
Landskrona
Malmö
Helsingborg
Malmö
Malmö
28-29 jan
21-22 feb
18-19 mars
22-23 april
20-21 maj
1-2 april
11 feb
Helsingborg
23 apr
Malmö
6 maj
Helsingborg
8 mars
Ystad
Malmö
17 maj
4 mars
Kristianstad
16 mars
Malmö
15 feb
Malmö
Helsingborg
12 feb
10 apr
Idrottspsykologi - Tema Ledarskapets betydelse för
motivation
Idrottspsykologi - Tema Ledarskapets betydelse för
motivation
Idrottspsykologi - Tema Nervositet och stress i idrotten
Kristianstad
4 feb
Helsingborg
21 maj
Malmö
25 mars
FÖRENINGSUTVECKLING
Idrottens Föreningslära - Tema Arbetsgivaransvar
Idrottens Föreningslära - Tema Arbetstagaransvar
Idrottens Föreningslära - Grund
Idrottens Föreningslära - Tema Bokföring i föreningen
Idrottens Föreningslära - Tema Bokföring i föreningen
Idrottens föreningslära - Tema Grundläggande föreningsekonomi
Öppna din förening
Malmö
27 mars
Kristianstad
10 maj
Ystad
Helsingborg
6 apr
6 feb
Ystad
31 maj
Malmö
30 mars
Malmö
4 apr
ADMINISTRATION OCH IT
IDROTTSSKADOR OCH REHAB
IdrottOnline Klubb - Administration
- Grund
Basal Idrottsmedicin
Malmö
11 mars
IdrottOnline Klubb - Administration
Tejpning
Malmö
21 mars
- Fortsättning
IdrottOnline Klubb - Hemsida Grund
IdrottOnline Klubb - Hemsida Fortsättning
IdrottOnline Klubb - Tema - Kassör
IdrottOnline Klubb - Tema Gruppansvarig ledare/tränare
Helsingborg
2 feb
Malmö
1 mars
Landskrona
13 mars
Helsingborg
26 apr
Malmö
Helsingborg
4 maj
19 apr
För mer information och anmälan se
sisuidrottsutbildarna.se/skane
Regionala utbildningar.indd 1
2017-03-06 13:44