BBiC Barnets behov i centrum - Social utveckling

BBiC Barnets behov i centrum
Hur utreder socialtjänsten när det finns oro för
att barn far illa?
Lena Freij
Utvecklingsledare BBiC
Vad är BBiC?
Vad gör utredare när de handlägger ett
ärende?
Handläggning
Varför tycker
socialtjänsten att
just Kalle far illa?
Hur vet utredare
vilket stöd
barnet och
föräldrarna
behöver?
Hur kan
socialtjänsten veta
vad som är riskfyllt
för barns hälsa
och utveckling?
4
Triangeln
Triangeln
Barn klarar svårigheter – När behöver
de stöd och av vem?
8
Men hur gör man förändringar?
• Delaktighet
• Inflytande
• Samverka och samordna
• Involvera privata och
professionella nätverket
• Kommunicera och samarbeta i
medgång och motstånd
• Respektera individers integritet
och självbestämmanderätt
9
Vill du veta mer om BBiC?
10
KONTAKT:
Social resursförvaltning
S2020, Göteborgs Stad
Lena Freij
[email protected]