Vårkorn

Vårkorn
Preparat/dos per ha
Behandlingstidpunkt
Övrig information
Åkerven, flyghavre
1,0 lit Event Super
+ 0,5 lit Renol
Tom stadie 30
(12 dagars intervall
till fenoxisyra)
Kan blandas med Gratil/
Trimmer.
Åkerven, örtogräs
0,1-0,15 lit Hussar Plus + Tom stadie 30
0,5 lit Renol
Temp >8°C
Örtogräs(bred effekt)
7,5-11,25gr Trimmer
+0,75 lit Primus XL
+ 0,1 lit Vätmedel
Tom stadie 39
Kan blandas med 0,1 lit
Legacy (tom st 31)
(förstärkt viol/veronikaeffekt)
eller
2,0-2,5 lit Ariane S
Tom stadie 31
Temp >12°C
eller
0,6 lit Mustang
Stadie 20-32
Temp >5°C
2,5 lit Ariane S
eller
25 gr CDQ + 1 lit MCPA
+ 0,1 lit Vätmedel
Tom stadie 31
Temp >12°C
Tom stadie 39
Ej insådd
Växtföljdsrestriktioner !!
0,25-0,5 lit Flexity
6-8 veckors effekt
0,25-0,5 lit Bumper +
0,5 lit Tern/Forbel
eller
0,4-0,6 lit Proline +
0,3-0,4 lit Comet Pro
eller
0,5 lit Siltra Xpro +
0,2 lit Comet Pro
Stadie 31-37 (tom 59)
0,6 lit Proline
Stadie 65
Ogräs:
Tistel
Svamp:
Mjöldagg
Bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, mjöldagg,
rost mfl
Axfusarios
Insekter:
Trips, sädesbladbagge
löss, mfl
Växtnäringsbrist:
Manganbrist
Kopparbrist
Allmän näringsbrist
0,2 lit Mavrik eller
0,2-0,3 kg Karate eller
0,25-0,3 lit Fastac
1,5-2,0 lit Mn 235
0,5 lit Norotec Koppar
3-4 lit MicroTop
Stadie 30-69
Stadie 30-61
Generellt gäller:
*Behandla tidigt på
begynnande angrepp
*Dos beroende på
angreppsgrad och
önskad effekttid
*Låga doser kan
behöva upprepas
* Vid etablerat angrepp
av mjöldagg tillsätt
Tern
35-45 dagar karens