Våroljeväxter

Våroljeväxter
Preparat/dos per ha
Behandlingstidpunkt
Övrig information
2,1 lit Devrinol
Före sådd (nedmyllas
2-5 cm inom ett dygn)
Restriktioner efterföljande gröda
1,0 lit Fox
Stadie 12-16
OBS - endast i raps
Baldersbrå, målla, tistel, 0,3 lit Galera +
snärjmåra, blåklint,
0,3 lit PG26N
åkerbinda
Stadie 12-14
Temp ≥8-9 C, Ej frost
dygnen före eller efter
behandlingen
Baldersbrå, tistel,
åkerbinda
165 gr Matrigon 72SG+
0,5 lit Renol
Stadie 31-55
Temp >12 C
Flyghavre, åkerven
1,0 lit Agil eller
1,5-2,0 lit Focus ultra
< stadie 39
Före beg. knoppstadie
Gräsogräsen 2-4 blad
Som ovan + gröe
0,3-0,35 lit Select+Renol Före beg. knoppstadie
Kvickrot
1,5 lit Agil eller
Före beg. knoppstadie
2,0-4,0 lit Focus ultra
eller 0,35lit Select+Renol
Kvickroten 3-5 blad
0,6-1,0 lit Amistar eller
0,35-0,7 lit Proline eller
0,5 kg Cantus eller
0,35 lit Amistar +
0,35 lit Proline
Hög vattenmängd
(samtliga alternativ)
Ogräs
Ört och gräsogräs
Örtogräs
Svamp
Bomullsmögel, gråmögel, svartfläcksjuka
Insekter
Jordloppor
Från beg till full blom
(samtliga alternativ)
0
0
0,2 lit Mavrik
Efter uppkomst
Rapsbaggar mfl
Upprepas vid behov
(alternera mellan
produkterna)
0,17 lit Avaunt eller
0,3 lit Biscaya eller
150 gr Plenum eller
0,2 lit Mavrik eller
150-200 gr Mospilan
Stadie 40-57
Bifarligt
Max en beh/säsong
Ej bifarligt
Stadie 51-59 Max 1 beh Bifarligt
Ej bifarligt
Max en beh/säsong
Ej bifarligt
Nedvissning
3-4 lit Glyfosat Bio* +
0,5 lit Vätmedel
eller
2,0-3,0 lit Reglone +
0,1% Vätmedel
*) avser Glyfosatprodukt med 360 gr a.s./lit
Växtnäringsbrist:
Manganbrist
Svavelbrist
Borbrist
1,5-2,0 lit Mn 235
5-6 kg Svavelnäring
2-3 lit Bor 150
2-3 veckor före skörd
Morgonsprutning
Min 200 lit/ha
1-2 veckor före skörd
Kvällssprutning
Hög vattenmängd