distriktskatalog - SBK:s Östgöta Distrikt

SBK:s Östgöta Distrikt
DISTRIKTSKATALOG
2017
Distriktskatalogen 2016
Ingen kan göra allt
men alla kan göra något
Välkomna till
Distriktsstyrelsemöten
2016-04-17
2016-06-09
2016-09-15
2016-11-20
2017-01-19
2017-03-12
kl. 14:00
kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 11:00
kl. 18:00
kl. 16:00
Frivillighuset Strids gata 25Malmslätt
Norrköping HU
Norrköping HU
Norrköping BK
Norrköping HU
Valla Folkhögskola Linköping
Ombudsmöten
2016-04-17
2016-11-20
kl. 12:00 Frivillighuset Strids gata 25 Malmslätt
kl. 13:00 Norrköpings BK
Årsmötet
2017-03-12
kl. 14:00 Valla Folkhögskola Linköping
Förtäring klockan 13:00
Årsmötesförhandlingar klockan 14:00
Katinka Ryttse
Yvonne Söderström
Ordförande
Kassör
Östgöta Distriktets hemsida: www.sbkostgota.se
Ändringar och/eller kompletteringar i denna katalog skickas till
Yvonne Söderström e-mail: [email protected]
2017-03-06
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Distriktsstyrelse
4
Grupper och Kommittéer
5
Revisorer och Valberedning
8
Representanter för Rasklubbarna
9
Förbundsadresser
11
Lokalklubbarnas postmottagare
12
Boxholms Brukshundklubb
13
Finspångs Brukshundklubb
14
Gamleby Brukshundklubb
15
Kinda Brukshundklubb
16
Linköpings Brukshundklubb
17
Mjölby Brukshundklubb
18
Motala Brukshundklubb
19
Norrköpings Brukshundklubb
20
Söderköpings Brukshundklubb
21
Vadstena Brukshundklubb
22
Valdemarsvik Brukshundklubb
23
Vimmerby Brukshundklubb
24
Västerviks Brukshundklubb
25
Agility
26
Rallylydnad
27
RUS – Mentaltestdomare, Mentalbeskrivare, Testledare MH – MT
29
RUS – Figuranter MH – MT
30
RUS – Mental Figurant MH – MT
31
RUS – Auktoriserade Utställningsarrangörer och Ringsekreterare
32
TJH – Certprovs kontrollant – Patrullhund, Bevakningsdomare – Patrullh
33
TJH - Provledare – Patrullhund, Patrullhunds instruktörer
34
TJH - Räddning, Domare, Bedömare, Instruktörer,
35
Avtalsinstruktör
36
Tävling – Bruksprovsdomare
37
Tävling – Tävlingsledare
39
Tävling – Tävlingssekreterare, Skydds figuranter
42
Tävling – IPO Funktionärer Domare, Figuranter, Provledare
44
Utbildning – Lärare i hundtjänst
45
2017-03-06
3
Distriktsstyrelsen 2016
Bankgiro 418-6284
Plusgiro tjänstehund: 51 57 48-2
Ordförande
VU
Katinka Ryttse
Åbymovägen 16
616 30 ÅBY
Mobil: 073-817 44 08
E-mail: [email protected]
Vice Ordförande
VU
Johanna Jervgren
Eldrörsgatan 21
59151 Motala
Mobil: 070-332 47 58
E-Mail: [email protected]
Kassör
VU
Yvonne Söderström
Grönpeppargränd 9
590 19 Mantorp
Mobil: 072-176 74 85
E-mail:[email protected]
Ledamot
Barbro Fransson
Kvarsebo Hanskärr 2
618 93 Kolmården
Telefon: 011-39 63 18
Mobil: 070-797 68 54
E-mail: [email protected]
Ledamot
Andreas Karlsson
Odalgatan 4
583 31 Linköping
Telefon: 013-30 85 41
Mobil: 070-566 04 67
E-Mail: [email protected]
Ledamot
Stefan Ahlfordt
Oskarsbergvägen 6
605 95 Norrköping
Telefon: 011-36 84 44
Mobil: 070-819 73 66
E-Mail: [email protected]
Suppleant
Jannika Tilly
Rågvägen 4
594 31 Gamleby
Mobil: 070-364 97 12
E-Mail: [email protected]
2017-03-06
4
Distriktsgrupper 2016
Agility
Ansvarig
Katinka Ryttse
Åbymovägen 16
616 30 Åby
Mobil: 073-817 44 08
E-mail: [email protected]
Barbro Fransson
Kvarsebo Hanskärr 2
618 93 Kolmården
Telefon: 011-39 63 18
Mobil: 070-797 68 54
E-Mail: [email protected]
Krister Wall
Bodavägen 51
610 20 Kimstad
Telefon:
Mobil: 070-314 60 12
E-mail: [email protected]
Arkiv
Ansvarig
Draghund
Ansvarig
Distriktsklubbar anslutna till Svenska Draghundsportförbundet
Motala BK
Ivan Bengtsson
Kartorpsvägen 37
591 61 Motala
Telefon: 0141-534 08
Norrköping BK
Krister Wall
Bodavägen 51
610 20 Kimstad
Telefon:
Mobil: 070-314 60 12
E-mail: [email protected]
Maria Jagerwall
Silverringen 33
603 69 Norrköping
Telefon:
Mobil: 076-821 10 80
E-mail: [email protected] :
Jannika Tilly
Rågvägen 4
594 31 Gamleby
Telefon: 070-364 97 12
Mobil: 070-598 46 07
E-mail: [email protected]
Katinka Ryttse
Åbymovägen 16
616 30 Åby
Mobil: 073-817 44 08
E-Mail: [email protected]
Cathrine Hoff
Klarbärsstigen 13
590 19 Mantorp
Telefon: 0142-202 88
Mobil: 070-792 02 88
E-mail: [email protected]
PRI – WEBB
Ansvarig och
Webbadministratör
Rallylydnad
Ansvarig
Rasutveckling
Ansvarig
Ledamot
2017-03-06
5
Tävling
Ansvarig
Eva Berggren
Fivelstad 401
591 93 Motala
Telefon: 0141-23 00 26
Mobil: 076-325 37 99
E-Mail: [email protected]
Ulla-Britt Flender-Johansson
Vimmerbyvägen 17 B
598 70 Storebro
Telefon:
Mobil: 070-570 20 67
E-Mail: [email protected]
Susanne Rönnlund
Sixtorp Synvillan 1
583 60 Gammalkil
Telefon: 013-29 50 60
Mobil: 070-580 64 58
E-Mail: [email protected]
Tävlingsprogram
Helene Fogelberg
Stora Visätter Batthem 2
585 Linköping
Telefon: 013-880 82
Mobil: 070-550 35 93
E-mail: [email protected]
Ledamot
Mats Axelsson
Sixtorp Tallbacken
583 60 Gammalkil
Telefon: 013-527 15
Mobil: 076-832 00 77
E-Mail arb: [email protected]
Distriktsgruppen
För Skyddslicens
Eva Berggren
Fivelstad 401
591 93 Motala
Telefon: 0141-23 00 26
Mobil: 076-325 37 99
E-Mail: [email protected]
Lydnad
Anders Svensson
Sleipnervägen 21
136 42 Handen
Telefon: 010-711 50 64
Mobil: 076-225 44 38
E-Mail: [email protected]
Ledamot
Birgit Lind
Holmsväg 13 B
616 30 Åby
Telefon:
Mobil: 070-624 59 75
E-Mail: [email protected]
Ledamot
Patric Anderpalm
Stensätergatan 12
591 95 Vadstena
Telefon:
Mobil: 073-030 31 92
E-Mail: [email protected]
IPO
Camilla Dahlgren
Nybble Lövsveden 1
585 62 Linghem
Telefon:
Mobil: 073-027 61 88
E-Mail: [email protected]
Domaransvarig
Handlägger
2017-03-06
6
Tjänstehund
Ansvarig
Andreas Karlsson
Odalgatan 4
583 31 Linköping
Telefon: 013-30 85 41
Mobil: 070-566 04 67
E-mail: [email protected]
Räddning
Ansvarig
Ann-Charlotte Bengtsson
Telefon: 0121-250 54
Skäggestad
Mobil: 070-673 72 06
614 92 Söderköping
E-Mail: [email protected]
Ledamot
Tina Lorentzon
Brunneby Näs 515
590 28 Borensberg
Telefon:
Mobil: 070-348 11 63
E-Mail: [email protected]
Barbro Fransson
Kvarsebo Hankärr 2
618 93 Kolmården
Telefon: 011-39 63 18
Mobil: 070-797 68 54
E-mail: [email protected]
Utbildning
Ansvarig
Sveriges Hundungdom
Kontaktperson
Katinka Ryttse
Åbymovägen 16
616 30 Åby
2017-03-06
Mobil: 073-817 44 08
E-Mail: [email protected]
7
REVISORER 2016 OCH VALBEREDNING
Revisorer
Revisor
Berth Nilsson
Södra Rännevallen 33
592 30 Vadstena
Telefon: 0143-317 52
Mobil: 070-535 78 63
E-Mail: [email protected]
Revisor
Solveig Prahl
Linköpingsvägen 100
612 93 Finspång
Telefon: 0122-161 68
Mobil: 073-928 14 78
E-mail: [email protected]
Suppleant
Gunweig Svensson
Gullvivsstigen 17
605 96 Norrköping
Telefon: 011-702 40
Mobil: 070-720 23 28
E-mail: [email protected]
Suppleant
Elisabeth Weber Johansson
Spellinge Uggleberg 1
595 91 Mjölby
Telefon: 0142-232 74
Mobil: 073-396 11 65
E-mail: [email protected]
Sammankallande
Jan-Erik Turesson
Lönsås 268 Larstorp
590 33 Fornåsa
Telefon: 0141-502 28
Mobil: 070-863 36 66
E-Mail: [email protected]
Ledamot
Carina Felix Gabrielsson
Bävervägen 58 B
612 45 Finspång
Telefon: 0122-18 60 08
Mobil: 070-290 68 45
E-mail: [email protected]
Ledamot
Cathrine Hoff
Klarbärsstigen 13
590 19 Mantorp
Telefon:0142-202 88
Mobil: 070-792 02 88
E-mail: [email protected]
Valberedning
2017-03-06
8
RASKLUBBSREPRESENTANTER 2016
Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Svenska Australian Shepherd Klubben
Nina Mellfors
Glofshult
610 28 Vikbolandet
Telefon:
Mobil: 073-813 70 49
E-mail: [email protected]
Svenska Beauceronklubben
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Rasklubben för Belgiska Vallhundar (AfBV)
Susanne G Arwidsson
Klarsjökärr Gård
614 92 Söderköping
Telefon: 0121-250 57
Mobil: 070-381 14 87
Mail: [email protected]
Svenska Bouvier des Flandresklubben (AfBF)
Mobil:
Mail:
Svenska Boxerklubben
Pernilla Gustavsson
Idegransvägen 5
616 90 Åby
Mobil: 073-310 73 95
Mail: [email protected]
Svenska Briardklubben (AfBd)
Mobil:
Mail:
Svenska Chodsky Pesklubben (SCPK)
Pia Bäckman
Skillinggatan 4
587 39 Linköping
Svenska Collieklubben (SCK)
Anja Gramner
Skräddaregatan 15
582 40 Linköping
Mobil: 070-339 99 81
Mail: [email protected]
Mobil: 073-982 09 08
Mail: [email protected]
Svenska Dobermannklubben (AfD)
Maria Drangel
Säldekärr 1
590 78 Vreta Kloster
Telefon: 013-31 16 16
Mobil: 076-611 07 11
Mail: [email protected]
2017-03-06
9
Rasklubben Hollandse Herdershond (RHH)
Telefon:
Mobil:
Mail:
Svenska Hovawartklubben (AfH)
Pia Nilsson
Källsberg Hycklinge
590 42 Horn
Telefon: 0494-312 03
Mobil: 073-810 87 45
Mail: [email protected]
Svenska Kelpie klubben (AfAV)
Rysk Svart Terrier klubben
Lelle Karlsson
Stensholmsvillan Hultsbruk
616 90 Åby
Mobil: 070-657 92 94
Mail: [email protected]
Svenska Riesenschnauzerklubben (AfRS)
Katinka Ryttse
Åbymovägen 16
616 30 Åby
Mobil: 073-817 44 08
Mail: [email protected]
Svenska Rottweilerklubben (AfR)
Telefon:
Mobil:
Mail:
Svenska Schäferhundklubben (AfS)
Telefon:
Mobil:
Mail
Rasklubben för Vit Herdehund (VHK)
Barbro Fransson
Kvarsebo Hanskärr 2
618 93 Kolmården
Telefon: 011-39 63 18
Mobil: 070-797 68 54
Mail: [email protected]
2017-03-06
10
FÖRBUNDSADRESSER 2016
Svenska Brukshundklubben
Box 4
123 21 Farsta
Telefon: 08-505 875 00
Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga
Telefon: 08-795 30 00 växel
Sveriges Hundungdom
Box 6
163 85 Spånga
Telefon: 08-795 30 85
Östergötlands Kennelklubb
Utställningsansvarig
Beth Engström
Studiefrämjandet i Östergötland
Hundverksamhet
Marie Andersson
E-Mail: [email protected]
Hemsida: www.brukshundklubben.se
Hemsida: www.skk.se
E-mail till kansliet [email protected]
Hemsida: www.shu.se
Telefon: 072-730 20 20
Hemsida: [email protected]
Telefon: 011-29 09 10
E-Mail: [email protected]
2017-03-06
11
Lokalklubbarnas postmottagare 2017 via
E-mail
LOKALKLUBB
POSTMOTTAGARE E-Mail
Boxholm BK
Madelene
Torvaldsdotter
[email protected]
Finspång BK
Carina Felix
Gabrielsson
[email protected]
Gamleby BK
Jana Bäckman
[email protected]
Kinda BK
Therese Görling
[email protected]
Linköpings BK
Klubben
[email protected]
Mjölby BK
Klubben
[email protected]
Motala BK
Noomi Eriksson
[email protected]
Norrköping BK
Ann-Sofi Wåhlin
[email protected]
Söderköping BK
Suzanne G Arwidson
[email protected]
Vadstena BK
Margareta Wisell
[email protected]
Valdemarsviks BK Inger Timan
[email protected]
Vimmerby BK
Klubben
[email protected]
Västerviks BK
Camilla Stenberg
[email protected]
2017-03-06
12
BOXHOLMS BK
GRUNDAD ÅR 1966
Adress Klubbstugan:
C/o Marie Björkengren-Torvaldsdotter
Danielshammar, Skogvaktarbostaden
595 92 Mjölby
BG: 842-9185
Hemsida: www.boxholmsbk.wordpress.com
Klubbens e-post:
[email protected]
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundgruppen
PRI gruppen
Webbadministratör
RUS Mental
RUS Utställning
TJH Patrullhund
TJH Räddning
Tävlingsgruppen
Tävlingssekreterare
Susanne Skirby Andersson
Österskogsvägen 32
590 12 Boxholm
Sören Pettersson
Backgatan 5
590 12 Boxholm
Madelene Torvaldsdotter
Fällhagsvägen 22 A
590 12 Boxholm
Marie Björkegren-Torvaldsdotter
Danielshammar Skogvaktarbostaden
595 92 Mjölby
År 2017
Tfn: 0142-177 80
Mail [email protected]
Tfn: 070-335 74 22
Mail:
Tfn: 0142-505 40
Mail: [email protected]
Tfn: 0142-540 91
Mobil: 070-208 20 60
Mail:[email protected]
Styrelsen
Susanne Skirby Andersson
Österskogsvägen 32
590 12 Boxholm
Marie Björkegren-Torvaldsdotter
Danielshammar Skogvaktarbostaden
595 92 Mjölby
Tfn: 0142-177 80
Mail: [email protected]
Tfn: 0142-540 91
Mobil: 070-208 20 60
Mail: [email protected]
Tävlingsansvarig
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
Marie Björkegren-Torvaldsdotter
Tfn: 0142-540 91
Danielshammar Skogvaktarbostaden Mobil: 070-208 20 60
595 92 Mjölby
Mail: [email protected]
2017-03-06
13
FINSPÅNGS BK
GRUNDAD ÅR 1949
Adress Klubbstugan:
Box 2001
612 02 Finspång
BG: 458-4652
BG Tävlingsanmälan: 458-8323
Hemsida: www.finspongsbrukshundklubb.hundpoolen.se
Klubbens e-post: [email protected]
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
PRI-Webb
Rallylydnadsgruppen
RUS
Mental
År 2017
Carina Felix Gabrielsson
Bävervägen 58 B
612 45 Finspång
Ulrika Granroth
Mottorp 1 Östergård
612 91 Finspång
Camilla Klemedsson
Häradstorp 201
612 91 Finspång
Carla van Linge
Torstorpsvägen 49
612 34 Finspång
Eva Persson
Typografvägen 5
610 13 Lotorp
Ulrika Granroth
Mottorp 1 Östergård
612 91 Finspång
Carina Felix Gabrielsson
Bävervägen 58 B
612 45 Finspång
Anders Kronqvist
Skidbacksvägen 12
610 12 Hällestad
Tfn: 070-290 68 45
Mail: [email protected]
Linda Karlsson
Örbäcksvägen 4
612 93 Finspång
Tfn: 072-965 47 49
Eva Persson
Typografvägen 5
610 13 Lotorp
Ulrika Granroth
Mottorp 1 Östergård
612 91 Finspång
Tfn: 0122-128 05
Tfn:
Mail: [email protected]
Tfn: 070-550 58 01
Mail: [email protected]
Tfn: 070-325 29 51
Mail: [email protected]
Tfn: 0122-128 05
Mail: [email protected]
Tfn: 070-635 31 00
Mail: [email protected]
Tfn: 070-290 68 45
Mail: [email protected]
Tfn: 070-344 85 38
Mail: [email protected]
RUS Utställning
TJH Patrullhund
TJH Räddning
Tävlingssektorn
Tävlingssekreterare
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
2017-03-06
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Tfn: 070-635 31 00
Mail: [email protected]
14
GAMLEBY BK
GRUNDAD ÅR 1996
Adress Klubbstugan:
C/o Tina Larsson
Björnsholmsvägen 22
594 93 Gamleby
BG: 540-4264
Hemsida: www.gamlebybrukshundklubb.se
Klubbens e-post: [email protected]
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
PRI gruppen
Webbadministratör
RUS
Mental
Jana Bäckman
Hagagatan 3
594 30 Gamleby
Cherie Gustafsson
Aleglo Mellangården 1
590 95 Loftahammar
Tina Larsson
Björnholmsvägen 22
594 93 Gamleby
Gunilla Hesser
Hulöhamn 5
59095 Loftahammar
Frida NIlsson
Slånbärsstigen 8 B
594 30 Gamleby
Styrelsen
Gunilla Hesser
Hulöhamn 5
59095 Loftahammar
Lena Johansson
Brostugan, Hallingeberg
594 91 Gamleby
År 2017
Tfn: 0493-120 10
Mobil: 070-670 95 71
Mail: [email protected]
Tfnl: 073-632 54 70
Mail: [email protected]
Tfn: 073-639 93 39
Mail: [email protected]
Tfn: 0493-107 16
Mobil: 070-756 20 09
Mail: [email protected]
Tfn: 070-368 34 17
Mail: [email protected]
Tfn: 0493-107 16
Mobil: 070-756 20 09
Mail: [email protected]
Tfn: 0493-201 20
Mobil: 0734-14 21 40
Mail: [email protected]
RUS Utställning
TJH Patrullhund
TJH Räddning
Tävlingsgruppen
Lena Harmsund
Elofs Backe 5
593 41 Västervik
Mobil: 073-838 84 45
Mail: [email protected]
Jannika Tilly
Rågvägen 4
594 31 Gamleby
Ann-Sofie Johansson
Reverums Gård 1
594 93 Gamleby
Camilla Andersson
Aläng
590 95 Loftahammar
Tfn: 070-364 97 12
Mail: [email protected]
Tävlingssekreterare
Rallylydnadsgruppen
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
2017-03-06
Tfn:
Mobil:
Mail:
Tfn: 073-066 80 62
Mail: [email protected]
15
KINDA BK
GRUNDAD ÅR 1995
Adress Klubbstugan:
C/o Therese Görling
Floragatan 1 A
590 37 Kisa
BG: 5896-1277
BG Tävlingsanmälan: 5896-1277
Hemsida: www.kindabrukshundklubb.se
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundgruppen
PRI gruppen
Webbadministratör
År 2016
Klubbens e-post: [email protected]
Therese Görling
Floragatan 1 A
590 37 Kisa
Yvonne Ypevik
Gäddgränd 11
590 43 Rimforsa
Pia Johansson
Pernilla Runesson
Krågedal Staverö
590 46 Rimforsa
Telefon:
Mobil: 070-481 82 66
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 073-545 45 97
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-690 07 80
E-Mail: [email protected]
Therese Görling
Floragatan 1A
590 37 Kisa
Telefon:
Mobil: 070-481 82 66
E-Mail: [email protected]
RUS Mental
RUS Utställning
TJH gruppen
Tävlingssekreterare Therese Görling
Floragatan 1A
590 37 Kisa
Tävlingsansvarig
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
2017-03-06
Telefon:
Mobil: 070-481 82 66
E-Mail: [email protected]
16
LINKÖPINGS BK
GRUNDAD ÅR 1946
Adress Klubbstugan:
Ekö gård
585 97 Linköping
Telefon Klubbstugan: 013-880 26
PG: 46 23 21-1
PG Tävlingsanmälan: 634 17 16-6
Hemsida: www.sbklinkoping.com
Klubbens e-post: [email protected]
År 2016
Johanna Boivie
Mellanbränninge Risberg 2
585 99 Linköping
Lydia Benson
Björkeberg Solgläntan
590 47 Vikingstad
Ola Svärm
Lindblads väg 3
585 97 Linköping
Ida Cronebäck
Bokhållaregatan 2 A
582 24 Linköping
Telefon:
Mobil: 070-362 25 37
E-Mail: [email protected]
Mobil: 073-440 57 58
E-Mail: [email protected]
PR/Web
Helene Norin
RUS
Mental
Renate Gullberg
Andreas Karlsson
Odalgatan 4
583 31 Linköping
Line Nordgren
Täljestad 1
585 61 Linghem
Telefon:
Mobil:
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil:
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil:070-566 04 67
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-586 91 06
E-Mail: [email protected]
Ann Tallberg
Hult
585 97 Linköping
Telefon:
Mobil:070-265 32 78
E-Mail: [email protected]
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Telefon: 013-27 40 86
Mobil: 070-600 13 23
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 073-545 90 89
E-Mail: [email protected]
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
TJH Patrullhund/
Räddning
Tävlingsgruppen
Tävlingssekreterare
B
Tävlingsansvarig
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
Rallylydnadsgruppen
Pia Bäckman
Anita von Braun
Torrberga gård Flygeln
587 97 Linköping
2017-03-06
Mobil: 070-339 99 81
E-Mail: [email protected]
Mobil
E-mail:[email protected]
17
MJÖLBY BK
GRUNDAD ÅR 1966
Adress Klubbstugan:
Högby gamla skola
595 94 Mjölby
BG: 230-3337
Hemsida: www.mjolbybk.se
Klubbens e-post: [email protected]
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
PRI gruppen
Webbadministratör
RUS
MT
RUS
Mental
TJH Patrullhund
TJH Räddning
Tävlingsgruppen
Tävlingssekreterare
Tävlingsansvarig
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
År 2017
Marlene Önnerth
Kungshagsvägen 2
585 62 Linghem
Hans Strandh
Vitpeppargränd 6
590 19 Mantorp
Anette Irebro
Axstad Öhagen 1
595 94 Mjölby
Carina Ceder
Magnus Grottes Gränd 2
596 31 Skänninge
Tfn: 070-957 04 14
Anders Hagelin
Vimne Skomakarstuga 1
595 95 Mjölby
Monica Turesson
Lonsås 268
595 33 Fornåsa
Cathrine Hoff
Klarbärsstigen 13
590 19 Mantorp
Marlene Önnerth
Kungshagsvägen 2
585 62 Linghem
Rickard Wiman
Borgmästaregatan 8 A
596 34 Skänninge
Tfn: 070-552 63 08
Hans Strandh
Vitpeppargränd 6
590 19 Mantorp
Gunilla Engström
Villagatan 4
596 33 Skänninge
Siwert Svensson
Samuelsberg Fivelstad 401
591 93 Motala
Elin Pettersson
Skrukebygatan Asplund 1
595 94 Mjölby
Tfn: 0142-211 97
Mobil: 0708-59 32 32
Mail: [email protected]
Tfn: 0142-203 31
Mobil: 073-030 15 23
Mail: [email protected]
Tfn:0141-23 00 26
Utbildningsgruppen
2017-03-06
Mail: [email protected]
Tfn: 0142-211 97
Mobil: 070-859 32 32
Mail: [email protected]
Tfn: 073-836 04 18
Mail: [email protected]
Tfn: 073-340 95 31
Mail: [email protected]
Mail:
Tfn: 0141-502 28
Mobil: 070-877 46 18
Mail: [email protected]
Tfn: 0142-202 88
Mobil: 070-792 02 88
Mail: [email protected]
Tfn: 070-957 04 14
Mail: [email protected]
Tfn: 070-217 43 53
Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
Tfn: 070-143 80 25
E-mail: [email protected]
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
18
MOTALA BK
GRUNDAD ÅR 1949
Adress Klubbstugan:
C/o Noomi Eriksson
Normlösa Govlösa Rektorsgård 1.
595 93 Skänninge
PG: 82 35 3 - 4
PG Tävlingsanmälan: 116 69 07-4
Hemsida: www.motalabrukshundklubb.se
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
PRI-Webb
RUS
TJH
Patrullhund
TJH
Räddning
Tävlingsgruppen
Tävlingssekreterare
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
Kristina Magnås
Pilgatan 14
591 36 Motala
Gunilla Wikström
Vräknebrovägen 22
591 45 Motala
År 2017
Klubbens e-post: [email protected]
Tfn: 0141-21 02 00
Mobil: 070-292 05 20
Mail: [email protected]
Tfn: 0141-210200
Mobil: 070-553 15 62
E-Mail: [email protected]
Noomi Eriksson
Normlösa Govlösa
Rektorsgård 1
596 93 Skänninge
Klas Pettersson
Hundstensgatan 14 A
591 70 Motala
Tfn: 070-388 06 19
Nina Varblane
Hundstensgatan 14 A
59170 Motala
Tfn: 0141-505 58
Mobil: 073-634 75 99
Mail: [email protected]
Noomi Eriksson
Normlösa Govlösa
Rektorsgård 1
596 93 Skänninge
Noomi Eriksson
Normlösa Govlösa
Rektorsgård
596 93 Skänninge
Nina Varblane
Hundstensgatan 14 A
591 70 Motala
Nina Varblane
Hundstensgatan 14 A
591 70 Motala
Klas Pettersson
Hundstensgatan 14 A
591 70 Motala
Nina Varblane
Hundstensgatan 14 A
591 70 Motala
Tfn: 070-388 06 19
B
Mail: [email protected]
Telefon: 0141-505 58
Mobil: 070-248 05 62
E-Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Tfn: 070-388 06 19
Mail: [email protected]
Tfn: 0141-505 58
Mobil: 073-634 75 99
Mail: [email protected]
Tfn: 0141-505 58
Mobil: 073-634 75 99
Mail: [email protected]
Tfn: 0141-505 58
Mobil: 070-248 05 62
Mail: [email protected]
Tfn: 0141-505 58
Mobil: 073-634 75 99
Mail: [email protected]
2017-03-06
19
NORRKÖPINGS BK
GRUNDAD ÅR 1942
Adress Klubbstugan:
Klingstaberg
602 23 Norrköping
BG: 5319-1789
BG Tävlingsanmälan: 436-9591
Hemsida:
www.norrkopingsbrukshundklubb.se
Klubbens e-post: [email protected]
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
PRI & Webb
Rallylydnad
gruppen
RUS
Mental
TJH Patrullhund
TJH
Räddning
Maria Jagerwall
Silverringen 33
60369 Norrköping
Stefan Ahlfordt
Oskarsbergsvägen 6 B
605 95 Norrköping
Ann-Sofi Wåhlin
Rotegatan 8
602 10 Norrköping
Ingrid Torsell
Finspångsvägen 556
605 80 Svärtinge
Katinka Ryttse
Åbymovägen 16
616 30 Åby
Krister Wall
Bodavägen 51
61020 Kimstad
Sara Eklöv
Trädgårdsgatan 30
602 42 Norrköping
Maria Thiman
Barkvägen 9
605 99 Norrköping
Fredrik Eriksson
De Geersgatan 93
602 08 Norrköping
Essy Sperlin
Navestadgatan 27
603 67 Norrköping
Viveka Tjäder
21B
Marie Widén
Lingonstigen 7
605 70 Svärtinge
Tävlingssekreterare Jörgen Hultberg
Baldersrum Norrgård 3
617 90 Skärblacka
Johan Pettersson
Tävlingsansvarig
Janne Doggsen
Skydd – IPO
Styrelsen
Ungdomsgruppen
Tävlingsgruppen
Utbildningsgruppen
År 2017
Telefon:
Mobil: 076-821 10 80
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-819 73 66
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 073-364 22 77
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-301 14 20
E-Mail: [email protected]
Mobil: 073-817 44 08
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-314 60 12
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 073-923 82 29
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 073-971 83 21
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-673 29 08
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-371 22 92
E-Mail: [email protected]
Mobil:070-794 65 15
E-Mail: [email protected]
Telefon:011-34 21 72
Mobil: 073-731 81 67
E-Mail: [email protected]
Telefon:0122-301 02
Mobil: 073-301 99 60
[email protected]
Mobil: 070-695 07 17
Mobil: 070-375 55 16
E-Mail: [email protected]
Carol Örnborg
Telefon:
Torsten Fogelqvists gata. 24 Mobil: 070-247 02 29
603 76 Norrköping
E-Mail: [email protected]
2017-03-06
20
SÖDERKÖPINGS BK
GRUNDAD ÅR 1963
Adress Klubbstugan:
Mariehov - Söderköping
Suzanne G Arwidson
c/o Klarsjökärr Gård
614 92 Söderköping
Telefon Klubbstugan: 070-671 25 37
BG: 208-7443
BG Tävlingsanmälan: 283-1154
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
PRI sektorn
Webbadministratör
RUSMental
Rallylydnadsgruppen
TJH Patrullhund
TJH Räddning
Tävlingsgruppen
Tävlingssekreterare
Tävlingsansvarig
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
År 2016
Hemsida: www.soderkopingsbk.com
Klubbens e-post:
Suzanne G Arwidson
Klarsjökärr Gård
614 92 Söderköping
Pernilla Lagnevik
Lövbergsvägen 50
605 91 Norrköping
Carina Håkansson
Furingstadsvägen 78
605 91 Norrköping
Caroline Skullman
Gårdeby Hus
614 95 Söderköping
Pia Åström
Ekenberg Grindtorp
610 21 Norsholm
Carina Jangbrand
Slåttergatan 44 C
602 12 Norrköping
Styrelsen
Tomas Kjellenberg
Skyllinge Gård
614 95 Söderköping
Styrelsen
Annelie Frejås
Björkbacken 1 B
605 80 Svärtinge
Suzanne G Arwidson
Klarsjökärr Gård
614 92 Söderköping
Barbro Fransson
Hanskärr Pl. 741
618 93 Kolmården
Pernilla Lagnevik
Lövbergsvägen 50
605 91 Norrköping
Ronnie Hertzman
Styrstad Kronogård 1
605 92 Norrköping
Sofia Wallin
Eriksviksg 3 614 30 Söderköping
Ywonne Lind
Lilla Bogsten 614 92 Söderköping
2017-03-06
Telefon: 0121-250 57
Mobil: 070-381 14 87
E-Mail: [email protected]
Telefon: 011-14 13 38
Mobil: 070-960 10 63
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 076-245 14 20
E-Mail: [email protected]
Mobil: 072-382 30 62
E-Mail: [email protected]
Mobil: 070-3630280
E-Mail: [email protected]
Mobil: 070-686 24 41
E-Mail:
Mobil: 070-815 80 73
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-300 82 78
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0121-250 57
Mobil: 0703-81 14 87
E-Mail: [email protected]
Telefon: 011-39 63 18
Mobil: 0707-97 68 54
E-Mail: [email protected]
Telefon: 011-14 13 38
Mobil: 0709-60 10 63
E-Mail: [email protected]
Mobil: 070-795 02 84
E-Mail: [email protected]
Mobil: 070-336 91 84
E-Mail: [email protected]
Mobil: 070-561 42 70
E-Mail: [email protected]
21
VADSTENA BK
GRUNDAD ÅR 1969
Adress Klubbstugan:
C/o Margareta Wisell
Skogstorpsgatan 3
591 50 Motala
Telefon Klubbstugan: 0143-401 57
PG: 28 77 24-9
PG Tävlingsanmälan: 648 20 39-2
Hemsida: www.vadstenabrukshundklubb.se
Klubbens e-post:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Johanna Jervgren
Eldrörsgatan 21
591 51 Motala
Patric Anderpalm
Stensätersgatan 12
591 95 Motala
Margareta Wisell
Skogstorpsgatan 3
591 50 Motala
Berth Nilsson
Södra Rännevallen 33
592 30 Vadstena
År 2016
[email protected]
Mobil: 070-332 47 58
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0141-581 31
Mobil: 073-030 31 92
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0141-21 08 67
Mobil: 070-564 07 48
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0143-317 52
Mobil: 070-535 78 63
E-Mail: [email protected]
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
PRI gruppen
Rallylydnadsgruppen
RUSMental
RUSUtställning
TJH patrullhund
TJH räddning
Tävlingsgruppen
Tävlingssekreterare
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
Margareta Wisell
Skogstorpsgatan 3
591 50 Motala
Anna Holmström
Motalagatan 18 D
592 32 Vadstena
Telefon: 0141-21 08 67
Mobil: 070-564 07 48
E-Mail: [email protected]
Mobil: 073-383 70 07
E-Mail: [email protected]
Patric Anderpalm
Stensätersgatan 12
591 95 Motala
Patric Anderpalm
Stensätersgatan 12
591 95 Motala
Telefon: 0141-581 31
Mobil: 073-030 31 92
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0141-581 31
Mobil: 073-030 31 92
E-Mail: [email protected]
Johanna Jervgren
Eldrörsgatan 21
591 51 Motala
Mobil: 070-332 47 58
E-Mail: [email protected]
2017-03-06
22
VALDEMARSVIKS BK
GRUNDAD ÅR 1990
Adress Klubbstugan:
c/o Inger Timan
Kulltorp 1
615 95 Valdemarsvik
BG: 5618-7198
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
PRI gruppen
Webbadministratör
År 2017
Hemsida: www.valdemarsviksbrukshundklubb.se
Klubbens e-post: [email protected]
Inger Timan
Kulltorp 1
615 95 Valdemarsvik
Magnus Karlsson
Entitevägen 1
597 32 Åtvidaberg
Marie Magnusson
Hosum Ekängen 1
615 91 Valdemarsvik
Eva Abrahamsson
Caramba
615 95 Valdemarsvik
Tove Gustavsson
Tallvägen 25
610 41 Ringarum
Magnus Karlsson
Entitevägen 1
597 32 Åtvidaberg
Styrelsen
Simon Nilsson
Tfn: 070-797 84 77
Mail: [email protected]
Tfn: 070-251 61 88
Mail: [email protected]
Tfn: 070-226 60 84
Mail: [email protected]
Tfn: 073-531 08 30
Mail: [email protected]
Tfn: 076-008 56 66
Mail: [email protected]
Tfn: 070-251 61 88
Mail: [email protected]
Tfn: 072-328 02 53
Mail: [email protected]
RUS Mental
RUS Utställning
TJH Patrullhund
Kjell Andersson
Bruksgatan 67
610 40 Gusum
Tfn: 076-000 26 26
Inger Timan
Kulltorp 1
615 95 Valdemarsvik
Annalena Eriksson
Bergsgatan 6
615 32 Valdemarsvik
Tfn: 070-797 84 77
Eva Karlsson
Entitevägen 1
597 32 Åtvidberg
Tfn: 070-229 50 32
Mail:[email protected]
TJH Räddning
Tävlingsgruppen
Tävlingssekreterare
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
2017-03-06
Mail: [email protected]
Tfn: 076-929 20 67
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
23
VIMMERBY BK
GRUNDAD ÅR 1961
Adress Klubbstugan:
c/o Cecilia Bengtsson
Skänninge Kvarn 145
598 94 Vimmerby
BG: 5138-7090
BG Tävlingsanmälan: 5138-7090
Hemsida: www.vimmerbybrukshundklubb.se
Klubbens e-post:
[email protected]
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
PRI gruppen
Webbadministratör
RUS Mental
RUS Utställning
TJH Patrullhund
Cecilia Bengtsson
Skänninge Kvarn 145
598 35 Vimmerby
Marianne Stenström
Koppetorp 139
598 93 Vimmerby
Emma Gustavsson
Hultserum Haghult
590 93 Blackstad
Yvonne Öhman
Petersborgsvägen 35
598 91 Vimmerby
Barbro Andersson
Kåremåla 138
598 36 Vimmerby
Tfn: 0492-311 77
Mobil: 073-365 54 80
Mail: [email protected]
Tfn: 0492-410 16
Mobil: 073-844 10 16
Mail: [email protected]
Tfn: 0493-940 66
Mobil: 070-298 26 68
Mail: [email protected]
Tfn: 076-792 74 87
Annika Kronstrand
Villagatan 38
598 36 Vimmerby
Annika Kronstrand
Villagatan 38
598 36 Vimmerby
Tfn: 0492-316 16
Mobil: 070-583 16 16
Mail: [email protected]
Tfn: 0492-316 16
Mobil: 070-583 16 16
Mail: [email protected]
Cecilia Bengtsson
Skänninge Kvarn 141
598 94 Vimmerbry
Tfn: 0492-311 77
Mobil: 073-365 54 80
Mail: [email protected]
Pia Nilsson
Hycklinge, Källsberg
590 42 Horn
Pia Nilsson
Hycklinge, Källsberg
590 42 Horn
Tfn: 0494-312 03
Mobil: 073-848 44 85
Mail: [email protected]
Tfn: 0494-312 03
Mobil: 073-848 44 85
Mail: [email protected]
Pia Nilsson
Hycklinge Källsberg
590 42 Horn
Tfn: 0494-312 03
Mobil: 073-848 44 85
Mail: [email protected]
0
TJH Räddning
Tävlingsgruppen
Tävlingssekreterare
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
År 2017
2017-03-06
Mail: [email protected]
Tfn: 0496-108 09
Mobil: 070-512 92 56
Mail: [email protected]
24
VÄSTERVIKS BK
GRUNDAD ÅR 1958
Adress Klubbstugan:
Trollstigen
593 52 Västervik
PG: 471 74 61-0
PG Tävlingsanmälan: 891 64-8
Hemsida: www.vasterviksbk.se
Klubbens e-post: [email protected]
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Agilitygruppen
Draghundsgruppen
PRI gruppen
Webbadministratör
RUS Mental
RUS Utställning
TJH Patrullhund
TJH Räddning
Tävlingsgruppen
Tävlingssekreterare
År 2016
Hans Erik Hansson
Hjorten Rosendal
593 35 Västervik
Roald Christelius
Lindödjupsvägen 3
593 36 Västervik
Camilla Stenberg
Hornsvägen 11 e
593 54 Västervik
Lena Jansson
Höckersbogatan 10
593 36 Västervik
Madelene Björnsköld
Telefon:
Mobil:
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0490-280 54
Mobil:
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-730 47 34
Email: [email protected]com
Patrik Kovacic
Blekhem Mejeribyggnaden
593 95 VÄSTERVIK
Sofia Sjöstrand
Bergakungsgatan 10
593 52 Västervik
Telefon:
Mobil: 073-650 65 65
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil:
E-Mail: [email protected]
Gunnel Edberg-Rosengren
Dalsvägen 9
590 93 Gunnebo
Gunnel Edberg-Rosengren
Dalsvägen 9
590 93 Gunnebo
Telefon: 0490-335 18
Mobil: 073-542 42 83
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0490-335 18
Mobil: 073-542 42 83
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 073-699 12 31
E-Mail: [email protected]
Telefon:
Mobil: 070-628 50 96
E-Mail: [email protected]
Skydd – IPO
Ungdomsgruppen
Utbildningsgruppen
2017-03-06
25
Agility
2016
Tävlingsledare
Tävlingsledare
Namn
1B1B1B1 B1 B1B1B
Adress
Telefon
2B2B2B2 B2 B2B2B
3B3B3B3 B3 B3B3B
Malin Ekström
Lilla Vallgatan 5 B
596 33 Skänninge
Ripgatan 20 C
592 42 Vadstena
Djurtorps flygel
605 96 Norrköping
Typografvägen 5
610 12 Lotorp
Granlund Kårby 50
590 33 Borensberg
Villa Kråksten
591 46 Motala
Gunilla Karlsson
Anette Nordenstad
Eva Persson
Andreas Ring
Caroline Simmerud
Klubb
4B4B4B4 B4 B4B4B
5B5B5B5 B5 B5B5B
0142-411 65
Vadstena BK
0143-136 71
Vadstena BK
011-34 30 90
Söderköpings BK
0122-128 05
Finspångs BK
0141-712 28
Motala BK
0141-529 90
Motala BK
2017-03-06
26
Rallylydnad
2016
Domare
Domare
Namn
6B6B6B6 B6 B6B6B
Adress
7B7B7B7 B7 B7B7B
8B8B8B8 B8 B8B8B
Jannika Tilly
Rågvägen 4
594 31 Gamleby
Telefon/E-mail
Klubb
9B9B9B9 B9 B9B9B
10B10 B10 B10 B10B10B10B
073-414 21 20
[email protected]
Gamleby BK
Tävlingssekreterare
Tävlingssekreterare
Namn
Adress
11B11 B11 B11 B11B11B11B
Telefon/E-mail
Klubb
12B12 B12 B12 B12B12B12B
13B13 B13 B13 B13B13B 13B
14B14 B14 B14 B14B14B14B
15B15 B15 B15 B15B15B15B
Gunnel EdbergRosengren
Barbro Fransson
Dalsvägen 9
590 93 Gunnebo
Kvarsebo Hankärr 2
618 93 Kolmården
Hulöhamn
590 95 Loftahammar
Albogavägen 2
61040 Gusum
Tröskaregatan
10:401
583 34 Linköping
Holms väg 13 B
616 30 Åby
Pinnmogatan 11
603 86 Norrköping
Norrgårdsvägen 127
602 10 Norrköping
Dalstugevägen 30
616 91 Åby
Barkvägen 9
605 99 Norrköping
Rågvägen 4
594 31 Gamleby
Kulltorp 1
615 95 Valdemarsvik
Hundstensgatan 14A
591 70 Motala
073 542 42 83
[email protected]
070-797 68 54
[email protected]
070-756 20 09
[email protected]
076-162 02 97
[email protected]
070-259 77 72
Västervik BK
070-624 59 75
[email protected]
070-738 53 23
[email protected]
070-355 29 99
[email protected]
070-992 61 69
[email protected]
073-971 83 21
[email protected]
070-598 46 07
[email protected]
070-797 84 77
[email protected]
073-634 75 99
[email protected]
Norrköping BK
Gunilla Hesser
Lina Kemle
Jenny Larsson
Birgit Lindh
Ann Loorents
Per Norberg
Maria Norrbom
Maria Thiman
Jannika Tilly
Inger Timan
Nina Varblane
2017-03-06
Söderköping BK
Gamleby BK
Valdemarsviks BK
Linköping BK
Söderköping BK
Norrköping BK
Norrköping BK
Norrköping BK
Gamleby BK
Valdemarsviks BK
Motala BK
27
Skrivare
Skrivare
Namn
16B16 B16 B16 B16B16B16B
17B17 B17 B17 B17B17B17B
18B18 B18 B18 B18B18B18B
Adress
Telefon/E-mail
Klubb
19B19 B19 B19 B19B19B19B
20B20 B20 B20 B20B20B20B
BjörGottliebsväg 10
590 29 Borensberg
Annalena Eriksson Bergsgatan 6
615 32 Valdemarsvik
Monica Ericsson
Djurgårdsgatan 95 3 tr
582 29 Linköping
Annelie Ellilä
Egebygatan 24
595 43 Mjölby
Annelie Frejås
Björkbacken 1 B
605 80 Svärtinge
070-512 05 45
Linköping HU
0123-124 40
[email protected]
070-362 32 69
Valdemarsviks BK
072-369 69 06
[email protected]
070-300 82 78
Gamleby BK
Ida Wessberg
Storskiftesgatan 48L
583 34 Linköping
Jannika Tilly
Rågvägen 4
594 31 Gamleby
Jenny Kindstrand Narebro 2
614 93 Söderköping
Margareta Löfgren Björn Gottlibsväg 12
590 29 Borensberg
Jenny Enåkander Hårtorpsgatan3
591 35 Motala
Karin EidnerIdrottsgatan 9
Lundbolm
591 60 Motala
Kerstin Claesson Callahan Källstugan
610 14 Rejmyre
070-886 17 39
Linköping HU
073-414 21 20
[email protected]
073-843 79 11
Gamleby BK
073-943 66 43
[email protected]
070-319 03 93
[email protected]
070-676 11 07
Linköping HU
070-519 96 66
Norrköpings BK
Lina Kemle
076-162 02 97
Valdemarsviks BK
[email protected]
070-992 61 69
Norrköpings BK
Ida Björkman
Maria Norrbom
Marie-Louise
Andersson
Marika Söreskog
Albogavägen 2
610 40 Gusum
Dalstugevägen 30
616 91 Åby
Käslinge 3 Vånga
617 95 Skärblacka
Orlunda 123
592 92 Vadstena
Linköping BK
Söderköping BK
Söderköping BK
Motala BK
Vadstena BK
070-855 75 97
Norrköpings BK
073 410 00 99
Vadstena BK
2017-03-06
28
Rasutveckling
Mentaltestdomare 2016
Mentaltestdomare
Namn
Adress
21B21 B21 B21 B21B21B21B
Telefon/mail
Klubb
22B22 B22 B22 B22B22B22B
23B23 B23 B23 B23B23B23B
24B24 B24 B24 B24B24B24B
25B25 B25 B25 B25B25B25B
Cathrine Hoff
Klarbärsstigen 13
590 19 Mantorp
Bodavägen 51
610 20 Kimstad
070-792 07 88
[email protected]
070-314 60 12
[email protected]
Mjölby BK
Krister Wall
Norrköpings BK
Mentalbeskrivare
Mentalbeskrivare
Namn
Adress
26B26 B26 B26 B26B26B26B
Telefon
Klubb
27B27 B27 B27 B27B27B27B
28B28 B28 B28 B28B28B28B
29B29 B29 B29 B29B29B29B
30B30 B30 B30 B30B30B30B
Cathrine Hoff
Klarbärsstigen 13
590 19 Mantorp
Skidbacksvägen 12
610 12 Hällestad
Kättstorp, Örnsborg
590 76 Vreta Kloster
Bodavägen 51
610 20 Kimstad
Lingonstigen 7,60570
Svärtinge
070-792 02 88
[email protected]
070-344 85 38
[email protected]
070-469 45 45
[email protected]
070-314 60 12
[email protected]
073-731 81 67
[email protected]
Mjölby BK
Anders Kronqvist
Susanne Ragnar
Krister Wall
Marie Widen
Finspångs BK
Mjölby BK
Norrköping BK
Norrköpings BK
Testledare MH – MT 2016
Testledare MH – MT
Namn
Adress
31B31 B31 B31 B31B31B31B
Telefon/Mail
Klubb
36B36 B36 B36 B36B36B36B
33B33 B33 B33 B33B33B33B
34B34 B34 B34 B34B34B34B
35B35 B35 B35 B35B35B35B
Rolf
Andersson
Robert
Dahlberg
Camilla
Dahlgren
Anders
Kronqvist
Nina Pernu
Skriketorpsv 34
616 90 Åby
Svanshals Toregård
590 22 Väderstad
Lövsveden Nybble
585 62 Linghem
Skidbacksvägen 12
610 12 Hällestad
Å Lövdalen 2
610 30 Vikbolandet
Vitpeppargränd 6
590 19 Mantorp
Grepstad 34
591 92 Motala
Skogsvägen 9
610 40 Gusum
073-360 68 50
[email protected]
070-641 83 36
[email protected]
073-027 61 88
[email protected]
070-344 85 38
[email protected]
070-586 90 96
[email protected]
070-859 32 32
[email protected]
073-564 84 36
[email protected]
070-609 08 91
[email protected]
Norrköpings BK
X
Mjölby BK
X
Sv. Dobermann
klubben
Finspångs BK
X
Söderköping BK
X
Mjölby BK
X
Motala BK
X
Hans
Strandh
Maria
Zetterberg
Robert
Åkesson
2017-03-06
37B37 B37 B37 B37B37B37B
MH MT
32B32 B32 B32 B32B32B32B
X
X
X
X
Valdemarsviks BK X
29
Figuranter 2016
MH= Avståndslek
Namn
38B38 B38 B38 B38B38B38B
39B39 B39 B39 B39B39B39B
Adress
MT= Social Gubbe
Telefon/mail
Klubb
42B42 B42 B42 B42B42B42B
41B41 B41 B41 B41B41B41B
Oskarsbergvägen 6
605 95 Norrköping
Bruksgatan 67
610 40 Gusum
Norrby Karlslund
595 94 Mjölby
Säldekärr 1
590 78 Vreta
Kloster
Noomi
Govlösa
Eriksson
Rektorsgård
596 93 Skänninge
Fredrik
De Geersgatan 93
Eriksson
602 08 Norrköping
Berthold
Aktergatan 12
Franzén
603 85 Norrköping
Marie
Kyrkebyvägen 9
Fredriksson 585 62 Linghem
070-819 73 66
[email protected]
076-000 26 26
[email protected]
070-660 57 32
[email protected]
076-611 07 11
[email protected]
Norrköpings
BK
Valdemarsvik
BK
Mjölby BK
X
Sv.
Dobermann
klubben
Motala BK
X
X
Isabella
Grek
Cherie
Gustavsson
Åsgatan 65
641 34 Katrineholm
Mellangård 1
590 95
Loftahammar
Johnny
Axstad Öhagen
Gustavsson 595 94 Mjölby
Pernilla
Idegransv.5
Gustavsson 616 90 Åby
Lena
Brostugan
Johansson Hallingberg
594 91 Gamleby
Benny
Långhagen
Karlsson
Karlsberg 1
595 96 Mjölby
Morgan
Konstruktörsg 38
Karlsson
587 37 Linköping
Anna
Spjutgatan 5
Lindman
603 73 Norrköping
Camilla
Nöbbletorpsväg 6
Nordgren
616 34 Åby
Ann-Sofie
Karlebo 140
Nordh
585 93 Linköping
Sofia Norlin Konstruktörsg 38
587 37 Norrköping
Lena
Lofta Ekhult 2
Persson
594 93 Gamleby
076-045 42 21
[email protected]
073-632 54 70
[email protected]
Norrköpings
BK
Söderköping
BK
SShK
Sennenklubbe
n
Sv Dobemann
Klubben
Gamleby BK
Mjölby BK
X
Markus
Ruegg
Stefan
Ahlfordt
Kjell
Andersson
Mattias
Axelsson
Maria
Drangel
Hustorp 1
611 90 Ålberga
070-819 14 65
[email protected]
070-673 29 08
[email protected]
070-315 86 60
[email protected]
070-652 48 21
[email protected] se
070-630 47 51
[email protected]
073-310 73 79
[email protected]
073-414 21 40
[email protected]
070-637 97 15
X
X
X
X
X
X
X
Sv
X
Boxerklubben
Gamleby BK X
Mjölby Bk
X
[email protected]
073-201 74 32
[email protected]
070-432 19 85
[email protected]
070-740 77 12
[email protected]
070-712 74 12
[email protected]
076-168 39 73
[email protected]
073-414 21 39
[email protected]
Sv.Doberman
nklubben
Norrköpings
BK
Norrköping
BK
Sv.Sennenklubben
Sv.Dobermmannklubb
Gamleby BK
X
070-082 73 51
[email protected]
Sv.Sennenklubben
X
2017-03-06
43B43 B43 B43 B43B43B43B
MH MT
40B40 B40 B40 B40B40B40B
X
X
X
X
X
X
X
30
Mirja Röör
Örtegren
Rösgången 30
602 11 Norrköping
070-651 97 53
[email protected]
Jannika
Tilly
Marlene
Önnerth
Rågvägen 4
594 31 Gamleby
Kungshagsvägen 2
585 62 Linghem
070-598 46 07
[email protected]
070-957 04 14
[email protected]
Finspång/
Norrköping
BK
Gamleby BK
X
Mjölby BK
X
Mental Figuranter 2016
Namn
Adress
44B44 B44 B44 B44B44B44B
45B45 B45 B45 B45B45B45B
Lena Ahlqvist
Broxvik
Arrendatorbostad
610 28
Vikbolandet
Skillinggatan 4
587 39 Linköping
Syrenvägen 54
618 31
Kolmården
Källstugan 1
610 14 Rejmyre
Försjö 22
590 33 Fornåsa
Skräddaregat 1 E
582 40 Linköping
Axstad Öhagen 1
595 94 Mjölby
Gjuterigatan 43
602 17
Norrköping
Skyllinge Gård 1
614 95
Söderköping
Gjuterigatan 43
302 17
Norrköping
Pilgatan 14
591 35 Motala
Ramstorp
Gullbergsängen
612 96 Finspång
Garvaregården
594 91 Gamleby
Klockrike 265
590 32 Klockrike
Kungsvägen 79
595 40 Mjölby
Kolbyttemon Hult
585 97 Linköping
Hundstensg 14 A
591 70 Motala
Pia Bäckman
Camilla
Callerstig
Torulf Claesson
Åsa Engström
Anja Gramner
Anette Irebro
Marina Jonsson
Tomas
Kjellenberg
Jonas Källberg
Kristina Magnås
Lina Martinsson
Kerstin Nilsson
Anna Ringh
Ella Samuelson
Ann Tallberg
Nina Varblane
Telefon
Klubb
48B48 B48 B48 B48B48B48B
49B49 B49 B49 B49B49B49B
MH MT
46B46 B46 B46 B46B46B46B
47B47 B47 B47 B47B47B47B
0125-300 55
073-057 54 08
[email protected]
Norrköping X
070-339 99 81
[email protected]
070-328 41 08
[email protected]
Linköping
x
SCPK
Norrköping X
X
070-214 74 47
[email protected]
073-386 52 05
[email protected]
073-982 09 08
[email protected]
073-836 04 18
[email protected]
073-434 47 17
[email protected]
Norrköping X
X
070- 815 80 73
[email protected]
SöderKöping
076 363 63 24
[email protected]
Norrköping X
070-550 08 56
[email protected]
070-363 36 41
Motala
X
Finspång
X
Gamleby
BK
Mjölby
X
Sv.Dobermannkl
Linköping
X
X
X
X
Motala
X
X
[email protected]
070-206 96 04
[email protected]
073-685 64 61
[email protected]
073-760 97 82
[email protected]
070-208 13 99
[email protected]
073-634 75 99
[email protected]
2017-03-06
Motala
X
Linköping
SCK
Mjölby
X
X
Norrköping X
X
X
X
X
X
31
Anette
Zetterwall
Caesar
Gårdeby
Solberga
614 95
Söderköping
Elisabeth
Bergliden 10
Åsberg
590 11 Boxholm
Michael Åsberg Bergliden 10
590 11 Boxholm
Lotta SjögrenTimmermansväg
Åsberg
7
590 13 Boxholm
070-879 61 16
[email protected]
Norrköping X
070-394 11 58
[email protected]
070-394 11 53
[email protected]
[email protected]
Boxholm
X
Boxholm
x
Boxholm
X
X
Auktoriserade
Utställnings Arrangörer 2016
Auktoriserad Utställnings Arrangör
Namn
Adress
Telefon/mail
0B
1B
2B
Nina Mellfors
Glofshult 610 28
Vikbolandet
073-813 70 49
[email protected]
Klubb
B
Norrköpings BK
Ringsekreterare
Ringsekreterare
Namn
5B
56B
7B
Adress
Telefon/mail
Lennart Falheim
Klockrike 477
Glasbrunn
590 32
Borensberg
Motalagatan 18 D
592 32 Vadstena
Hörstorp
614 96 Östra Ryd
076-649 29 86
Anna Holmström
Anne-Marie
Karlsson
Siw Karlsson
Klubb
B
Motala BK
[email protected]
073-383 70 07
[email protected]
011-750 27
Pärlvägen 6
591 72 Motala
0141-549 92
070-474 11 91
[email protected]
Ulla Kåkneryd-Palm Tallebov.50
011-33 50 57
605 97 Norrköping 073-050 33 44
[email protected]
Gunilla Kärrbrand
Hälla 4
0122-722 17
612 95 Finspång
073-826 99 17
[email protected]
Nina Mellfors
Glofshult 610 28
073-813 70 49
Vikbolandet
[email protected]
2017-03-06
Vadstena BK
Svenska
Collieklubben
(SCK)
Motala BK
Norrköpings BK
Finspång BK
Norrköpings BK
32
Tjänstehund
Patrullhund / HV
2016
Certprovskontrollant-Patrullhund
Certprovskontrollant
Namn
Adress
B60B
61B
Telefon/mail
2B
Andreas Karlsson
Millan Nilsson
Odalgatan 4
013-30 85 41
583 31 Linköping
[email protected]
Mormorsgruvan Tomasbo
073-822 19 00
597 91 Åtvidaberg
[email protected]
Klubb
4B
Linköping BK
Linköping BK
Bevakningsdomare – Patrullhund
Bevakningsdomare – Patrullhund
Namn
Adress
65B
Telefon/Mail
Klubb
B
B
8B
B
Lars Andersson
Lingonstigen 7,
605 70 Svärtinge
Lingonstigen 7,
605 70 Svärtinge
073-621 76 37
[email protected]
073-731 81 67
[email protected]
Norrköpings
BK
Norrköpings
BK
Marie Widén
2017-03-06
33
Provledare – Patrullhund
Provledare – FM
Namn
Adress
B70B
B71B
2B
Håkan
Holmberg
Rappestad
Sunnanäng 1
590 47 Vikingstad
Odalgatan 4
583 31 Linköping
Stora Kolaryd
Fridhem 1
590 52 Nykil
Mormorsgruvan
Tomasbo
597 91 Åtvidaberg
Lingonstigen 7,
605 70 Svärtinge
Andreas
Karlsson
Kjell Nilsson
Millan Nilsson
Marie Widén
Telefon/mail
Klubb
013-817 44
070-685 32 44
[email protected]
070-566 04 67
[email protected]
070-586 65 36
013-13 61 24
[email protected]
073-822 19 00
Linköpings
BK
[email protected]
073-731 81 67
[email protected]
Linköping
BK
Mjölby BK
Linköpings
BK
Norrköpings
BK
Patrullhunds instruktörer
Bevakningshundinstruktör – FM
Namn
Adress
5B
B
7B
Håkan
Holmberg
Rappestad
Sunnanäng 1
590 47 Vikingstad
Odalgatan 4
583 31 Linköping
Stora Kolaryd Fridhem 1
590 52 Nykil
Andreas
Karlsson
Kjell Nilsson
Millan Nilsson
Marie Widén
Rickard Wiman
Mormorsgruvan
Tomasbo
597 91 Åtvidaberg
Lingonstigen 7
605 70 Svärtinge
Borgmästaregatan 8 A
596 34 Skänninge
Telefon/Mail
013-817 44
070-685 32 44
[email protected]
070-566 04 67
[email protected]
013-13 61 24
070-586 65 36
[email protected]
073-822 19 00
[email protected]
073-731 81 67
[email protected]
070-217 43 53
[email protected]
2017-03-06
Klubb
79B
Linköpings
BK
Linköping BK
Mjölby BK
Linköpings
BK
Norrköpings
BK
Mjölby BK
34
Tjänstehund
Räddning 2016
RH – Domare
RH – Domare
Namn
Adress
0B
Telefon/mail
3B
B84B
Klubb
Anne-Charlotte
Bengtsson
Skäggestad
0121-250 54
Söderköpings
614 92 Söderköping 070-673 72 06
BK
[email protected]
Leif Sundberg
Gammalkilsv 17
590 53 Ulrika
013-39 70 72
070-203 56 22
[email protected]
Linköpings
BK
RH – Bedömare
RH – Bedömare
Namn
Adress
B
Telefon/Mail
B
Anne-Charlotte
Bengtsson
Leif Sundberg
Skäggestad
614 92
Söderköping
Gammalkilsv 17
590 53 Ulrika
Klubb
B
0121-250 54
Söderköpings
070-673 72 06
BK
[email protected]
013-39 70 72
Linköpings BK
070-203 56 22
[email protected]
RH – Instruktörer
RH – Instruktör
Namn
Adress
B
Telefon/mail
B
Anne-Charlotte
Bengtsson
Skäggestad
0121-250 54
Söderköpings
614 92 Söderköping 070-673 72 06
BK
[email protected]
Brunneby
070-348 11 63
Linköping BK
Näs 515
59028 Borensberg [email protected]
Tina Lorentzon
B
Klubb
B
2017-03-06
4B
35
Avtalsinstruktör
Avtalsinstruktörer
Namn
Adress
B
Johanna Jervgren
Berthold Franzén
Ywonne Lind
Eldrörsgatan 21
591 51 Motala
Aktergatan 12
603 85
Norrköping
Lilla Bogsten 1
614 92
Söderköping
Telefon/Mail
Mobil: 070-332 47 58
[email protected]
Mobil: 070-315 86 60
[email protected]
Mobil: 070-561 42 70
Klubb
B
Vadstena BK
Norrköping BK
Söderköping BK
[email protected]
2017-03-06
36
Tävling
Domare 2017
NAMN
ADRESS
TEL
Andersson
Lars
Lingonstigen 7,
605 70 Svärtinge
011-34 21 72 [email protected]
073-621 76 37
Nej
Lyd. Anderpalm
II
Patric
Stensätergatan 12
591 95 Motala
073-030 31 92 [email protected]
Ja
I-III
Lyd. Arwidsson G
II
Suzanne
Klarsjökärr Gård
070-381 14 87 [email protected]
61492 Söderköping
1A
1B
E-MAIL
LYD
N
Ja
I-III
Axelsson Mats Sixtorp Tallbacken,
583 60 Gammalkil
070-577 28 62 [email protected]
Nej
1B
Berggren Eva
Fivelstad 401
591 93 Motala
076-325 37 99 [email protected]otmail.com
0141-23 00 26
Nej
1A
Berglund Nils
Örng 7
593 42 Västervik
0490-310 82 [email protected]
070-574 48 66
Ja
II B
Ek Lena
Oskarsbergsvägen
6
605 95 Norrköping
073-050 70 92 [email protected]
Nej
1B
Erlandsson Ulf Stureg 27A,
593 32 Västervik
070-485 62 38 [email protected]
Ja
1B
Flachsbinder
Ronny
Gårdeby stuteri
610 21 Norsholm
011-711 00
[email protected]
070-829 33 98
Nej
1B
FlenderJohansson
Ulla-Britt
Vimmerbyväg 17 B
598 70 Storebro
070-570 20 67 [email protected]
Ja
II B
Fogelberg
Helene
St. Visätter Batthem 070-550 35 93 [email protected]
2
595 97 Linköping
Nej
1A
Hagvall Bertil
Stationsv 21
617 32 Skärblacka
070-344 85 31 [email protected]
Nej
Lyd
II
Henriksson
Anneli
Kräplinge
Mellangård
595 93 Linköping
070-934 93 05 [email protected]
Ja
I-III
1B
Hultberg
Jörgen
Balderum3
Nubbeslätten 1
617 90 Skärblacka
073-301 99 60 [email protected]
0122-301 02
Nej
1B
Jansson Bo
Höckersbog 10
593 36 Västervik
0490-374 35 [email protected]
070-551 90 34
Nej
1B
Jansson Lena Höckersbog. 10
593 36 Västervik
0490-374 35 [email protected]
073-699 12 31
Nej
[email protected]
2017-03-06
37
1B
Johansson
Roland
Vimmerbyväg 17 B
598 70 Storebro
073-028 30 66 [email protected]
Nej
1B
Johansson
Tomas
Kottestigen 4,
593 37 Västervik
0490-353 03 [email protected]
070-227 35 22
Nej
1B
Klaesson
Göran
Nedre Borgmästarg 0141-53104
[email protected]
5B
070-541 11 44
591 30 Motala
Ja
Lyd
II
Lind Birgit
Holms väg 13B
616 30 Åby
070-624 59 75 [email protected]
Ja
I-III
1B
Martens Lena Strandvägen 36
591 36 Motala
0141-558 71 [email protected]
076-236 52 08
Ja
1B
Nilsson Berth
S Rännevallen 33
592 30 Vadstena
0143-317 52 [email protected]
070-535 78 63
Ja
1B
Nilsson Mi
Ekbäcken
593 43 Västervik
0490-210 24
0490-125 01
Nej
0122-162 35 [email protected]
073-820 98 54
[email protected]
[email protected]
1B
Nyman Rolf
Fridhemsv 31C
612 34 Finspång
Ja
1A
Petersson
Johan
Andreelund,
0125-441 44 [email protected]
614 92 Söderköping 070-695 07 17
II B
Ryttse Katinka Åbymov 16,
616 30 Åby
073-817 44 08 [email protected]
Ja
I-III
1B
Rönnlund
Susanne
Sixtorp Synvillan
580 63 Gammalkil
013-29 50 60 [email protected]
070-580 64 58
Nej
II B
Samuelsson
Mattias
Normlösa Åsen 2
596 93 Skänninge
076-148 22 96 [email protected]
Nej
1B
Sundberg Leif Gammalkilsv 17
590 53 Ulrika
070-203 56 22 [email protected]
Nej
Lyd
Svensson
Anders
Sleipnervägen 21
136 42 Haninge
076-225 44 38
1A
Svensson
Siewert
Fivilstad 401,
591 93 Motala
0141-23 00 26 [email protected]
076-308 42 38
1A
Thunström
Åke
Andra Västralundsg 070-401 96 42 [email protected]
1D
0490-156 87
593 37 Västervik
Nej
Lyd. Timan
I-III Inger
Kulltorp 1
615 95
Valdemarsvik
Ja
I-III
IIB
Weber
Elisabeth
Spellinge Uggleberg 073-396 11 65 [email protected]
595 91 Mjölby
IB
Widén Marie
Lingonstigen 7
605 70 Svärtinge
Nej
[email protected] Ja
070-797 84 77 [email protected]
011-34 21 72 [email protected]
073-731 81 67
2017-03-06
Nej
Nej
Nej
38
Tävlingsledare 2017
Tävlingsledare
Namn
Andersson Adelia
Adress
Dövestad
605 99 Norrköping
Andersson Lars
Lingonstigen 7
605 70 Svärtinge
Arwidsson G
Klarsjökärr gd,
Susanne
614 92 Söderköping
Axelsson Barbro
Idegransvägen 36
616 90 Åby
Axelsson Ove
Lustigkullev 42 A
590 47 Motala
Berggren Ewa
Fivelstad 401
591 93 Motala
Berglund Nils
Örngatan 7
593 42 Västervik
Bergqvist Thomas Rosendalsv 20
605 80 Svärtinge
Boström Joakim
Bruksvägen 1
616 32 Åby
Christelius Roald Lindödjupsv 3
593 93 Västervik
Claesson Torulf
Källstugan 6
610 14 Rejmyre
Englund Jeanette Stiglötsgatan 19
586 46 Linköping
Engström Åsa
Förjsö 22
590 33 Fornåsa
Eriksson Noomi
Normlösa Govlösa
Rektorsgård 1
596 93 Skänninge
Eriksson Annalena Bergsg 6
615 32 Valdemarsvik
Filipsson Marie
Agustenhill Flygeln
610 21 Norsholm
Fridell Karin
Stenbrötsgatan 31
582 47 Linköping
Garstad Marie
Kvarsebo Liljeberg
618 93 Kolmården
Telefon/mail
Klubb
070-688 06 18
[email protected]
073-621 76 37
[email protected]
070-381 14 87
[email protected]
011-631 97
Söderköping
Be
hö
Lyd
X
Norrköping
A
Söderköping
B
Norrköping
B
X
[email protected]
070-595 14 94
[email protected]
076-325 37 99
[email protected]
070-574 48 66
[email protected]
076-125 58 65
[email protected]
011-12 68 46
[email protected]
0490-280 54
Vadstena
070-214 74 47
[email protected]
076-145 18 48
[email protected]
073-386 52 05
[email protected]
070-388 06 19
[email protected]
0123-124 40 076-929 20 67
[email protected]
011-18 30 18
070-533 12 04
[email protected]
070-224 68 16
2017-03-06
X
Mjölby
A
Västervik
A
Norrköping
B
Norrköping
B
Västervik
B
Norrköping
B
X
Linköping
X
Motala
X
Motala
B
Valdemarsvik
X
Norrköping
B
Norrköping
B
Söderköping
B
39
Hagelin Anders
Hansson Cari
Hansson Bengt
Henriksson Anneli
Hertzman Ann
Holmström Anna
Jagerwall Maria
Jervgren Johanna
Johansson Kurt
Johansson Thina
Karlsson Ingela
Kronkvist Anders
Larsson Krister
Lind Birgit
Lindström Helene
Ljunggren Winqvist
Lene
Lönnqvist Ann
Lööf Anita
Magnås Kristina
Mattsson Ulla
Nilsson Kjell
Nilsson Leif
Vimne
Skomakarstuga
595 95 Mjölby
Björklund
614 96 Östra Ryd
Katrineholmvägen 6
616 33 Åby
Kräpplinge
Mellangd
685 93 Linköping
Högbygatan 50
603 80 Norrköping
Motalagatatn 18 D
592 32 Vadstena
Silverringen 33
603 09 Norrköping
Eldrörsgatan 21
591 51 Motala
Plöjareg. 8, 58330
Linköping
Miltons väg 10
616 33 Åby
Fyllingarums skola
614 93 Söderköping
Skidbacksv 12
610 12 Hällestad
Tallängsg 9
598 39 Vimmerby
Holms väg 13B
616 30 Åby
Nydala 590 76
Vreta Kloster
Fällkilen 9
591 61
Götgatan 40
591 37 Motala
Övre Norrbackag 20
593 35 Västervik
Pilgatan 14
591 35 Motala
0142-263 08
Mjölby
073-300 46 12
[email protected]
011-697 25
Söderköping
070-934 93 05
[email protected]
Linköping
X
073-770 63 61
[email protected]
073-383 70 07
[email protected]
076-821 10 80
[email protected]
070-332 47 58
[email protected]
013-21 46 08
Söderköping
X
Vadstena
X
Norrköping
X
Vadstena
X
076-850 14 47
[email protected]
073-370 65 18
[email protected]
0122-134 62
Söderköping
X
Söderköping
X
Finspång
B
070-270 30 56
[email protected]
070-624 59 75
[email protected]
Vimmerby
B
Fridhem 1
590 52 Nykil
Omvägen 8
590 78 VretaKloster
070-586 65 36
[email protected]
076-846 44 00
[email protected]
076-168 18 07
[email protected]
073-836 98 92
[email protected]
070-586 91 06
[email protected]
Nilsson Sonja
Nilzén Eva
Nordgren Line
Hästhagsvägen 31
593 93 Västervik
Täljestad
585 61 Linghem
Norrköping
Linköping
B
X
B
B
Norrköping
X
Linköping
[email protected]
073-391 72 19
Motala
[email protected]
Vadstena
072-575 81 49
X
X
X
[email protected]
0490-306 76
[email protected]
070-292 05 20
[email protected]
2017-03-06
Västervik
B
Motala
X
Norrköping
Mjölby
B
B
Linköping
B
Norrköping
B
Västervik
B
Linköping
X
X
40
Petersson Eva
Borgmästareg. 37 B
592 31 Vadstena
Petersson Johan
Andreelund
614 92 Söderköping
Rinaldo Therese
Mariehultsvägen 13
617 34 Skärblacka
Ring Theresa
Kårby 50
590 28 Borensberg
Rydell-Jansson
Solberga 3
Jenny
595 95 Mjölby
Samuelsson Mattias Normlösa Åsen 2
596 93 Skänninge
Skullman Caroline
Gårdebyhus
614 95 Söderköping
Stenström Marianne Koppetorp 139
598 93, Vimmerby
Strandh Hans
Vitpeppargr. 6
59019 Mantorp
Söreskog Marika
Orlunda 123
592 92 Vadstena
Thorstensson Eva
Hjulsbrov 14
598 37 Linköping
Inger Timan
Kulltorp 1
615 95
Valdemarsvik
Turesson Monica
Larstorp Lönsås
268
590 33 Fornåsa
Wessberg Ida
Storskiftesgat 48 L
583 34 Linköping
Widén Marie
Lingonstigen 7
605 70 Norrköping
Wikström Gunilla
Vräknebrovägen 22
591 45 Motla
Winell Malin
Hultsfredsv 25
598 40 Vimmerby
Åkesson Robert
Skogsv. 9
610 40 Gusum
Åsberg Johan
Timmermansv 7
59013 Boxholm
Önnerth Rickard
Iskallebol 66
590 34 Tjällmo
Örnborg Carol
Torsten Fogelqvist
Gata 24
603 75 Norrköping
Östlund Lotta
Långdansgatan 168
603 66 Norrköping
076-768 45 80
[email protected]
070-695 07 17
[email protected]
072-713 25 57
[email protected]
073-407 12 28
[email protected]
070-635 82 26
[email protected]
076-148 22 96
[email protected]
072-382 30 62
[email protected]
0492-410 16
[email protected]
070-859 32 32
[email protected]
073-410 00 99
[email protected]
070-896 53 09
[email protected]
070-797 84 77
[email protected]
Vadstena
B
Norrköping
A
0141-502 28 070-877 46 18
[email protected]
Mjölby
070-886 17 39
[email protected]
073-731 81 67
[email protected]
070-553 15 62
[email protected]
0492-138 15
[email protected]
0123-208 91
[email protected]
076-769 63 55
[email protected]
073-358 05 96
[email protected]
070-247 02 29
[email protected]
Linköping
X
Norrköping
X
Motala
X
Norrköping
X
070-556 94 96
[email protected]
Söderköping
X
2017-03-06
Norrköping
X
Motala
X
Vadstena BK
X
Mjölby
A
Söderköping
X
Vimmerby
B
Mjölby
A
Mjölby
X
Linköping
X
Valdemarsvik
X
Vimmerby
B
B
Valdemarsvik B
Mjölby
B
Finspång
B
X
d
X
d
41
Tävlingssekreterare 2016
100B10 0B10 0B1 00B1 00B1 00B100B
101B10 1B10 1B1 01B1 01B1 01B101B
Tävlingssekreterare
Namn
Adress
Adolfsson Annika
Andersson
Camilla
Andersson
Jessica
Andersson Siv
Baurén Ingegerd
070-581 92 34
[email protected]
073-066 80 62
[email protected]
Västervik
070-265 32 78
Linköping
011-691 21
070-278 63 22
[email protected]
011-33 18 07
Norrköping
Linköping
011-16 44 85
Norrköping
0490-335 18
Västervik
070-825 56 50
[email protected]
073-030 15 23
Linköping
070-319 03 93
Motala
076-929 20 67
[email protected]
Valdemarsvik
Lindh Birgit
Lundberg
Susanne
Nanolfsvägen 16 C
612 37 Finspång
Holms väg 13 b
616 30 Åby
Baldersrum 3
617 90 Skärblacka
104B10 4B10 4B1 04B1 04B1 04B104B
Klubb
103B10 3B10 3B1 03B1 03B1 03B103B
Ödängsvägen17
590 93 Gunnebo
Aläng Solbacken
590 95
Loftahammar
Tomta Skogsberg
590 17 Mantorp
Överstegatan 30
582 12 Linköping
Bergenheim
Myrvägen 2
Veronica
605 90 Norrköping
Bildfors Kerstin
Solhemsvägen 6
606 66 Åby
Edberg Gunnel
Dalsvägen 9
590 93 Gunnebo
Eidenskog Maria
Sixtorp Hagen 1
583 60 Linköping
Engström Gunilla Krokgatan 7A
596 34 Skänninge
Enåkander Jenny Hårstorpsgatan 3
591 35 Motala
Eriksson
Bergsg 6
Anna-Lena
615 32
Valdemarsvik
Erlandsson Ann
N Fjälla
585 96 Linköping
Filipsson Marie
Agustenhill Flygeln
610 21 Norsholm
Fransson Barbro
Kvarsebo Hanskärr
2
618 93 Kolmården
Hall Helen
Odensviholms
förmanbostad
594 94 Gamleby
Henriksson Anneli Kräplinge
Mellangård
585 93 Linköping
Jagerwall Maria
Silverringen 33
603 69 Norrköping
Johansson Lotta
Kottestigen 4
593 37 Västervik
Kinneteg Evy
Telefon/Mail
102B10 2B10 2B1 02B1 02B1 02B102B
Gamleby
Norrköping
Mjölby
Linköping
070-972 63 13
Norrköping
011-39 63 18
[email protected]
Söderköping
070-228 69 39
[email protected]
Vimmerby
070-934 93 05
[email protected]
Linköping
076-821 10 80
[email protected]
0490-353 03
joh[email protected]
Norrköping
0122-104 68
[email protected]
070-624 59 75
[email protected]
0122-301 02
2017-03-06
Norrköping
Finspång
Norrköping
Norrköping
42
Milton Anneli
Nilsson Pia
B
Rostorp Mörekulla
598 91 Vimmerby
Källsberg Hycklinge
590 42 Horn
Täljestad 1
070-572 27 17
585 61 Linköping
[email protected]
Fredriksbergsv 13
070-993 24 39
589 23 Linköping
[email protected]
B
11
Nordgren Line
B
Parborg Kirsti
Rosenbaum Helen
Runesson Katrin
Videgatan 1 A
582 46 Linköping
Tallberg Ann
Kolbyttemon
585 97 Linköping
Torvaldsdotter
Danielshammar
Björkegren Marie Skogvaktarbost
595 92 Mjölby
Turesson Monica Larstorp Lönsåsa 2
590 33 Fornåsa
Timan Inger
Kulltorp 1
615 95
Valdemarsvik
Varblane Nina
Hundstensgat 14 A
591 70 Motala
Widén Marie
Lingonstigen 7
605 70 Svärtinge
Wikström Gunilla Vräknebov. 22
B
B
40B
41B
B
B
B
B
B
9B
LLLLL
591 45 Motala
Wisell Margareta
62B
Skogstorpsg 3
591 50 Motala
073-848 44 85
B
Vimmerby
Vimmerby
B
[email protected]
070-586 91 06
B
070-363 26 20
013-13 19 29
B
Linköping
22B
Linköping
Norrköping
Linköping
34B
[email protected]
013-881 11
43B
Linköping
[email protected]
070-208 20 60
[email protected]
0141-502 28 070-877 46 18
Boxholm
148B
B153 B
Mjölby
[email protected]
070-797 84 77
B
[email protected]
073-634 75 99
V
Valdemarsvik
Motala
[email protected]
011-34 21 72
Norrköping
[email protected]
070-553 15 62
Motala
[email protected]
0141-21 08 67
165B
Vadstena
66B
Skyddsfiguranter 2016
Skyddsfiguranter
Namn
Adress
Bergkvist Thomas Rosendalsvägen 20
605 80 Svärtinge
Karlsson Magnus
Kovacic Patrik
Blekhem
Mejeribyggnaden
593 95 Västervik
Lagnevik Mikael
Lövbergsvägen 50
605 91 Norrköping
Petersson Johan
Andreelund
614 92 Söderköping
Samuelsson
Normlösa Åsen 2
Mathias
596 93 Skänninge
B
B
Telefon/Mail
076-125 58 65
[email protected]
070-219 54 04
073-650 65 65
Klubb
Norrköping
1B
Norrköping
Västervik
[email protected]
070-892 63 04
[email protected]
070-695 07 17
[email protected]
076-148 22 96
[email protected]
2017-03-06
Norrköping
Norrköping
Mjölby
43
IPO Funktionärer 2016
Domare
Domare
Namn
Camilla Dahlgren
Adress
Nybble Lövsveden
585 62 Linghem
174B
Telefon/Mail
073-027 61 88
[email protected]
Klubb
Dobermann
Figuranter
Figuranter
Namn
Gustav Ebers
77B
8B
Johan Nordqvist
Andreas Stundis
Adress
Fanérvägen 4
590 48 Vikingstad
Hyppingstorp 2
595 91 Mjölby
Skrikestad 133
590 33 Fornåsa
179B
Telefon/Mail
070-856 49 89
[email protected]
073-980 65 22
[email protected]
076-162 06 44
[email protected]
Klubb
Schäfer
1B
Mjölby BK
Schäfer
Provledare
Provledare
Namn
Hannah Adsten
B
3B
Lina Alm
Janne Doggsen
Bertil Hagvall
Håkan Krumlinde
Mikael Lagnevik
Pernilla Lagnevik
Sofia Norlin
Anna Strandberg
Adress
Hyppingstorp 2
595 91 Mjölby
Jursla Lindväg 5 A
616 34 Åby
Simonstorp Rödkärr
616 91 Åby
Stationsvägen 21 E
617 32 Skärblacka
Klingstadsvägen 4
616 91 Åby
Lövbergsvägen 50
605 91 Norrköping
Lövbergsvägen 50
605 91 Norrköping
Sätrav Lövbacken
589 65 Bestorp
Kimstad Nygård 1
610 20 Kimstad
Telefon/Mail
076-142 68 59
[email protected]
070-291 05 25
[email protected]
070-376 55 16
[email protected]
070-344 85 31
[email protected]
070-740 95 73
[email protected]
070-892 63 04
[email protected]
070-960 10 63
[email protected]
076-168 39 73
[email protected]
073-043 91 78
[email protected]
Klubb
Mjölby BK
Söderköping
BK
Norrköpings
BK
Norrköpings
BK
Norrköpings
BK
Söderköping
BK
Söderköping
BK
Dobermann
Norrköpings
BK
Utbildning
2017-03-06
44
Lärare i Hundtjänst 2016
Distriktslärare i Hundtjänst
Namn
Adress
B
188B
9B
Susanne G Arwidson Klarsjökärr Gård
614 92 Söderköping
Barbro Axelsson
Idegransvägen 36
616 90 Åby
Eva Berggren
Fivelstad 401
591 93 Motala
Anneli Henriksson
Kräplinge Mellangård
585 93 Linköping
Johanna Jervgren
Eldrörsgatan 21
591 51 Motala
Katinka Ryttse
Åbymovägen 16
616 30 Åby
Inger Timan
Kulltorp 1
615 95 Valdemarsvik
97
B
B
Telefon
Klubb
070-960 10 63
Söderköpings
BK
Norrköping
BK
Mjölby BK
5B
[email protected]
073-340 88 40
[email protected]
073-937 85 95
B
B
[email protected]
070-934 93 05
Linköping BK
[email protected]
070-332 47 58
[email protected]
073-817 44 08
[email protected]
070-797 84 77
B
B
[email protected],com
2017-03-06
Vadstena BK
Norrköping
BK
Valdemarsvik
BK
1B
45