Motalagalan syftar till att sätta strålkastarljuset på

2015.05.19
Motalagalan syftar till att sätta strålkastarljuset på människor som gör bra saker för vår stad. Som gäst
tar man del av en helkväll bestående av fördrink, middag, prisutdelningar och fantastisk
underhållning. Det är helt enkelt årets stora fest för att fira allt bra som händer i Motala.
När: 7 november, kl. 18.30 – ca 01.00
Var: Team Sportiahallen
Hur: I bästa möjliga sällskap, klädda festligt och fint, avnjuter vi en galamiddag med underhållning,
artister, prisutdelningar och efterfest.
Initiativet till galan har tagits då många företagare efterfrågat fler mötesplatser och aktiviteter som ger
en positiv bild av företagandet i staden. Galan ska visa på den goda företagsmiljön som redan finns
inom kommunen, skapa inspiration inför framtiden och belöna goda exempel.
Motalagalan 2013 genomfördes i Lokverkstan och satte som önskat Motala i strålkastarljuset! Under
kvällen uppvaktades både företag och individer, och deras initiativ och insatser lyftes fram och
belönades med priser i fem kategorier. 2014 arrangerades Motalagalan i en för kvällen helt förvandlad
Team Sportia-hall. En vacker tillställning som lockade nästan 400 gäster.
Nu ser vi fram att genomföra Motalagalan 2015 och hoppas nå 450 gäster.
Klockan 18.30 öppnas portarna till Motalagalan och kvällens festligheter. Röda mattan rullas ut och
fotoblixtar smattrar när hundratals gäster anländer och välkomnas av allt som hör en riktig gala till.
Gästerna slår sig ned i stora salen och avnjuter en god middag, samtidigt som det bjuds på
underhållning från artister.
Kvällens höjdpunkt är när priser delas ut till de företagare och individer som utmärkt sig och gjort en
insats för Motala.
För att kunna skapa den inramning vi önskar för Motalagalan krävs engagerade leverantörer och
dessa söker vi nu. Den här offertfrågan gäller tekniken för kvällen samt omställningen av Team
Sportiahallen.
Vi önskar en offert på följande arbete:
 Hyra, transport och läggning av matta, 1 000 kvadratmeter.
 Lösning för att skapa ”väggar” runt den yta av sporthallen som ska användas. Företrädesvis
tyg eller liknande material, nät att fästa tyg i finns. Cirka 150 meter tyg behövs.
 Scen inklusive bygge av denna – 6x4 meter.
 Lösning för lämplig miljöljus.
 Ljus och ljudanläggning till scenen/artisterna samt tekniker som sköter detta.
 Storbildslösning vid/på scenen
 Stolar, bord och dukar för galagäster, 450 stycken sittande.
 10 ståbord till mingelyta.
 Garderobslösning för ytterkläder (exklusive garderobspersonal)
 Samordning av ovanstående samt deltagande på 5 planeringsmöten á 2 h styck.
 Samtlig personal som krävs för att genomföra ovan uppdrag.
Samverkan kommer att ske med aktör som sköter middagen samt den aktör som får uppdraget
att sköta tidschema, scenprogram och artistbokning.
Offerten ska specificera samtliga ovanstående kostnader och presenteras exklusive moms.
Utöver priser på ovan önskar vi också få in en kort beskrivning av likvärdigt uppdrag som ert företag
utfört, fotografier av detta event samt en referensperson med kontaktuppgifter kopplad till det.
Vi önskar få in era offerter senast 10 juni till [email protected]
Val av leverantör
Beslut kring val av leverantör görs av Tillväxt Motala AB:s styrelse baserat på samtliga inkomna
offerter. Medlemskap i Tillväxt Motala är förordas.
Avtal skrivs på 2 år (2015 samt 2016) förutsatt att Motalagalan genomförs även 2016..
Vid frågor kontakta projektledare Margareta Hagman, Tillväxt Motala AB
0141-101 204 // 070-28 98 796
[email protected]