Valberedningensförslag

Valberedningens förslag till Finansförbundets Norra
regionstyrelse 2017
Ordförande, 1 år
Annica Rengman, Hälsinglands Sparbank Hudiksvall
omval
Ledamöter, 2 år
Rickard Nyström, Nordea Sollefteå
omval
Linnéa Solnevik, Danske Bank Sundsvall
omval
Monika Larsson-Johansson, Nordea Luleå
omval
Pontus Sahlén, Handelsbanken Örnsköldsvik
omval
Isabell Edfeldt, Swedbank, Östersund
omval
Övriga ledamöter med 1 års kvarvarande mandatperiod:
Annica Rengman, Hälsinglands Sparbank Hudiksvall
Inger Björk, Nordea
Håkan Johnson, Swedbank Umeå
1 (1)