Kallelse till Årsmöte

e
.s
elov
b
b
o
n
.v
www
Årsfesten!
Kallelse till Årsmöte
Eller bytinget som byalagets högsta beslutande
församling kallas.
Fredagen den 3 mars- klockan 19.00 är det tid
med årsmöte och fest i vår by.
Föredragningslista vid årsmötesförhandlingarna är enligt §7 i
stadgarna.
Valberedningens förslag:
Omval på ett år som ordförande:
Roland Persson
Omval på två år som styrelse ledamot:
Jan Petersson
Roger Skärlund
Susanna Larsson
Fyllnadsval på ett år som styrelseledamot
Birgitta Larsson
Omval på två år som ersättare.
Emma Ljunggren
Nyval på ett år som ersättare
Per Vilner
Omval på ett år som revisor.
Mats Olsson
Bo Larsson
med ersättare
Nils Olof Persson
Efter årsmötet äter vi en mustig vintergryta.
Drycker medtages efter behag
Tipsrunda får vi nog ha för att röra lite på oss
Anmälan senast den 23feb. till:
Karin 70073 [email protected]
Eller Ulla-Karin 70040
Glöm inte att anmäla om ni önskar specialkost
Kostnad 100kr för maten, barn 50%
llt
kar för fu
37
llet Stic
Stickegi Viking 0706 7832
Ring Lott
a
förslagfram dem på
h
c
o
r
e
é
d
i
gg
Nya
dem utan lä
ne med
lsen
Sitt inte in
ågon i styre
n
ll
ti
r
e
ll
e
årsmötet
Glöm inte Medlemsavgiften
som är 150kr för familj eller
60kr för enskild
inbetalas på bankgiro 722-0742
Glöm inte att skriva namn på inbetalningskorten.
Vi vill också veta hur många ni är
i familjerna