Pensionärsföreningen tog namn efter spårvagnslinje 9

Måndag 6 mars 2017
DIN GUIDE T ILL KOLLEKTIVT RAFIKE N
Mobilen
full med
resor.
Köp 30eller 90-dagars
periodbiljett i
Västtrafik To Go.
Många fina minnen. Ulla Nelson, Eva Åstrand och Birgit Öhman Larsson är med i SPF Seniorerna Linje 9 som är döpt efter spårvagnslinjen med samma namn. FOTO: ERICA HOLM
Linje 9 i våra hjärtan
Pensionärsföreningen tog namn efter favoritsträckan
SPF Seniorerna Linje 9 är en
lokal pensionärsförening i
Älvsborg som tagit sitt namn
efter spårvagnslinje 9 som
förr gick hela vägen ut till Saltholmen. Numera gör den det
endast under sommaren.
– Vi åker mycket buss och
spårvagn och eftersom många
är uppvuxna här så har de
flesta minnen från resor med
linje 9.
Tipsa Pling: [email protected]
Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
Linje 9 är en ideell pensionärsförening som är religiöst- och politiskt obunden. Föreningen har i
dag över 400 medlemmar.
– De flesta medlemmarna har
någon anknytning till Älvsborg
och västra Göteborg. Vi har också
många medlemmar i södra skärgården, säger Eva Åstrand som
varit ordförande i tre år.
Linje 9 är en aktiv förening och
har ett omfattande program med
egna aktiviteter och ledare.
– Vi har ett friskvårdsombud och
erbjuder allt möjligt som boule, stav­
gång, gymnastik, långpromenader, men även lite mindre fysiska
aktiviteter som bridge och bokcirklar med mera. Vi går också på
till exempel teaterbesök och vinprovningar samt ordnar egna fester. Vi har så klart även gjort ett
gemensamt besök på Göteborgs
Spårvägsmuseum, säger Eva.
Något för alla
SPF Seniorerna är en riksom­
fattande organisation med säte i
Stockholm. Göteborgsdistriktet
består av 22 lokalföreningar varav
Linje 9 är en. Distriktet driver
och bevakar vård- och omsorgsfrågor i kommunen, ger support,
information och ordnar en del gemensamma arrangemang där alla
medlemmar är inbjudna såsom
trafikmöten, jazzluncher, musik­
underhållning, promenader och
informativa möten om ämnen
som rör de äldre.
– Det finns något för alla, både
för de mer aktiva och dem som
inte är lika pigga och rörliga.
De flesta medlemmarna har
någon anknytning till Älvsborg
och västra Göteborg
Drogs fram till Långedrag
• Långedragslinjen öppnades den 21
september 1907 med ett enkelspår
till Hinsholmen. Några månader
senare hade man dragit fram spåret till
Långedrag och den 5 april året därpå
kunde man köra vagnarna ända fram
till Saltholmen. Linjen blev dubbelspå­
rig på sträckan till Hinsholmen 1909,
till Långedrag 1911 och till Saltholmen
först 1926.
• Linje 9 var den ursprungliga Långe­
Seniorföreningen Linje 9 startade 1990 och några av dem som
gick med då som nyblivna pensionärer är närmare 100 år nu, men
fortfarande aktiva medlemmar.
Första tisdagen i varje månad,
förutom på sommaren, har man
månadsmöte i Älvsborgs församlingshem vilket brukar locka 70–
80 personer varje gång. Då bjuds
det också på något intressant före­
drag eller underhållning samt
fika.
– Vi gör dessutom en hel del
resor och utflykter, både i och
utan­f ör Göteborg. När vi reser i
och kring Göteborg åker vi alltid
med Västtrafik, det är en fantastisk förmån att kunna åka gratis
under vissa tider med kollektiv-
dragslinjen, från Järntorget till
Saltholmen fram till 1975. Då ersattes
linje 9 av linje 4 till Saltholmen. Den
26 oktober 1975 var sista gången som
”nian” gick.
•1993 startade en ny linje 9 mellan
Angered och Kungssten som numera
går hela vägen ut till Saltholmen under
sommaren.
• Den 2 oktober 2002 ersattes linje 4 av
linje 11 på sträckan Brunnsparken–
Saltholmen.
trafiken, säger Birgit Öhman
Larsson.
En del av medlemmarna föredrar dock att resa med Flexlinjen
eller färdtjänst på grund av vissa
fysiska hinder.
Gärna fler tvärgående linjer
I övrigt tycker de att kollektivtrafiken fungerar väldigt bra men
skulle önska några fler tvärgående linjer.
– Många som bor här ute åker
hellre till Frölunda torg än till
centrala Göteborg för att handla,
och det skulle vara bra med en
busslinje som gick från Saltholmen
via Långedrag och Hinsholmen
direkt till Frölunda torg.
ERICA HOLM