Välkommen! - Region Gävleborg

Tid: Onsdag 29 mars 2017, kl.09.30 – 15.00
Plats: Hotell Winn konferens, Stortorget Gävle (vid McDonalds´s)
09.30-10.00
Kaffe och smörgås
10.00–11.00
Förbättrat omhändertagande av
sepsis patienten i region Gävleborg
Susanne Högberg
11.15–12:15
Sepsis och Smittskydd
Signar Mäkitalo
12.30–13.30
Lunch
13.30–14.30
Sepsisfonden
14:30–15:00
Kaffe avslutning
Gunila Erlandson
Ulrika Knutsson
Välkommen!
Signar, Anita, Katrin, Therese och Britt-Inger
Anmäl dig via vårdhygiens länk på hemsidan senats den 15 Mars (130 platser)
Postadress
Region Gävleborg
Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Webb: www.regiongavleborg.se/vardhygien
Telefon 026-15 51 65
Telefon 026-15 01 80
Telefon 026-15 53 58
Telefon 026- 15 51 52
Besöksadress
Ingång 31
Gävle sjukhus