Länsrankning

Länsrankning
Antal ansökningar om
betalningsföreläggande (personer)
Län
Förändring 2015-2016
Kalmar län
-6,9%
Gotland
-5,3%
Skåne
-3,7%
Västmanland
-3,7%
Västernorrland
-3,1%
Sörmland
-2,8%
Kronoberg
-2,8%
Örebro län
-2,4%
Dalarna
-2,3%
Jönköpings län
-2,0%
Västra Götaland
-2,0%
Gävleborg
-1,8%
Uppsala län
-1,4%
Västerbotten
-1,4%
Jämtland
-1,3%
Värmland
-1,2%
Blekinge
-0,6%
Halland
-0,3%
Stockholms län
-0,2%
Östergötland
-0,2%
Norrbotten
0,9%
Källa: Kronofogden
Bearbetning: Visma