Läs mer - Hushållningssällskapet

Inbjudan till motorsågskurs
MotorsågsutbildningAB
Tid:
18 april, 19 april, 20 april och uppkörning 27 april. Start klockan 8.30
Plats:
Gamlebygymnasiet, Gamleby.
Motorsågsutbildning nivå AB, totalt 4 dagar.
Kursen börjar med teorigenomgång och praktiska övningar på anordnad plats intill skolan. Där går vi
igenom hur man säkert hanterar en motorsåg. I B-delen fäller vi träd, med genomstick och säkert hörn.
Som första mål görs uppkörning på A-delen av kursen. Eventuella omprov kan göras nästa dag. Sen får
var och en träna på att fälla träd i skogen. Uppkörning görs sedan den 27:e april där var och en får
utföra B-provet.
Mats Åkerman skogsrådgivare Hushållningssällskapet är samordnare för kursen.
Erik Gustafsson är instruktör och Björn Ny vid Gamlebygymnasiet examinator.
Kursbok skickas ut för genomläsning innan kursstart. Anteckna gärna frågor för genomgång innan prov.
För de praktiska dagarna gäller: Godkänd utrustning, hela sågbyxor, stövlar eller kängor, hjälm,
signalväst eller godkänd huggarblus (EN 471), 1:a förband, motorsåg, fällhjälpmedel (gärna kilar och
något att slå med eller brytjärn) samt filutrustning. GODKÄND UTRUSTNING ÄR ETT KRAV VID SÅGNING
UNDER KURSEN. Serva gärna sågarna innan så de fungerar. Kontrollera hjälmens datummärkning, inte
äldre än 5 år.
Kostnad:
Kursen kostar 7800 kr inklusive kurslitteratur, slutprov och motorsågskörkort.
Anmälan:
Till Mats Åkerman telefon 0768-79 15 15 e-post:
[email protected] Sista dag för anmälan 2017-04-07
Kontakt:
Skogsrådgivare Mats Åkerman telefon 0768-79 15 15
Välkommen!
Hushållningssällskapet
Flottiljvägen 18 | 392 41 Kalmar | Tel 0480-156 70 | Fax 0480-290 46
[email protected] | www.hushallningssallskapet.se/h