Mall för ångerblankett - Shop Mercedes-Benz

Mall för ångerblankett
(Om du vill frånträda avtalet ska du fylla i denna blankett och returnera den till oss):
-
Till Mercedes-Benz Accessories GmbH, c/o Mercedes-Benz Customer Assistance
Center Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, The Netherlands,
telefon 00800 977 777 77, fax +49 699 530 72505 , e-post: [email protected]
-
Härmed frånträder jag/vi (*) det av mig/oss (*) slutna avtalet om köp av följande
varor (*) / utförande av följande tjänst (*)
-
Beställd den (*) /erhållen den (*)
-
Användarens/användarnas namn
-
Användarens/användarnas adress
-
Användarens/användarnas underskrift (endast vid meddelande på papper)
-
Datum
(*) Stryk det som inte gäller