Colocation Säker Server pdf 103 kB

SÄKER
SERVER
Intro
Företag måste idag förlita sig på IT för att vara i drift och behålla sin konkurrenskraft. Det ställer
krav på att hitta effektiva och lösningar som minimerar kostnader. Virtuella servrar från vårt moln
i Sverige erbjuder en flexibel och effektiv lösning som sänker IT-kostnader och ger hög säkerhet
med hög tillgänglighet.
Vår infrastruktur är placerad i Sveriges säkraste datacenter och håller en säkerhetsnivå som
sträcker sig bortom regelverken så att du kan förlita dig på att dina mest affärskritiska
applikationer alltid är i drift och tillgängliga för dina kunder.
Så fungerar det
Säker Server är en virtuell server levererad från en kvalitetssäkrad infrastruktur placerad i
Sveriges säkraste Datacenter med komplett redundans. Våra system och driftprocesser
garanterar högsta kvalitet, säkerhet och tillgänglighet för ert system. Både vår infrastruktur, våra
system och processer revideras årligen av externa revisorer för upprätthållande av regelverken
PCI DSS, ISO 27001, ISO 9001 och ISO 14001. Det gör att du som kund alltid kan lita på att vi
möter era högt ställda krav.
Med Säker Server får du servrar som konfigureras för dina specifika behov och befintliga miljö
enligt de förutsättningar som identifierats. Vi rådgiver under hela resan för ett optimalt
slutresultat. När allt är på plats väljer du själv om du vill låta oss ansvara för driften av dina
servrar eller om du vill göra det själv.
När vi tar ansvar för driften av dina servrar hanterar vi allt från uppdateringar och felsökningar
till övervakning. Det gör att ditt företag kan förlita sig på att vara i full drift dygnet runt och att
du kan fokusera på sin affärsverksamhet. Vår flexibilitet gör det möjligt att erbjuda
skräddarsydda IT-lösningar med säkerhetsfokus som är anpassade för just dina behov
Vad får du som kund:







Virtuell Server levererad från
högtillgänglig infrastruktur
Drift av infrastruktur 24/7
Tjänst baserad på mjukvara från
VMware
Kapacitetsnivå med antal vCPU och
vRAM efter behov
Installerat Windows eller Redhat
operativsystem
Licens för Operativsystem
Förberedd för hantering av OSuppdateringar

Förberedd för övervakning med konfiguration beroende på driftsnivå

Antivirus för Windows

Härdning av operativsystem inkluderad på begäran

Lokal disklagring i form av SAS eller SSD beroende på behov
2 (3)
Tillval:



Ansvar dygnet runt för operativsystem med övervakning, OS-uppdateringar, drift upp
till och med operativsystemnivå.
Beredskap på operativsystemnivå.
Systemdrift efter dokumenterade processer för applikation, databas och andra
komponenter.

Säker Backup

Central loggning av operativsystem och/eller system

File Integrity Monitoring av operativsystem

Applikationsbrandvägg

Lastbalansering

Licenser för applikation och databas
Kontakt
Kontakta oss på telefon +46 8 55 54 20 00 eller [email protected]
3 (3)