Färsk kyckling innebär en ökad risk för magsjuka orsakad av

Information till allmänheten från Smittskyddsläkaren Region Gävleborg:
Färsk kyckling innebär en ökad risk för magsjuka orsakad av
Campylobacter
Undvik färsk kyckling tillsvidare om du vill minska risken för att insjukna i
Campylobacter, säger Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.
Varningen och rekommendationen gäller tills nationella myndigheter meddelar att problemet med
ökad mängd Campylobacter bakterier i färsk kyckling är löst i konsumentledet.
Sedan i augusti i fjol har antalet sjukdomsfall av den allmänfarliga sjukdomen Campylobacter ökat
dramatiskt i hela Sverige. Campylobacter är en bakterie, som är den vanligaste orsaken till
bakterierelaterad magsjuka i Sverige. I Gävleborg hade vi 95 fler fall under perioden aug 2016 februari
2017 jämfört med samma period året dessförinnan, 214 fall jämfört med 119 fall.
Efter kontakter med nationella myndigheter har det framkommit stark misstanke om att färsk kyckling
är orsak till det ökade antalet sjukdomsfall. Färsk kyckling innehåller fler bakterier än fryst kyckling.
Fryst kyckling förefaller inte ge samma risk för insjuknande
Sedan många år rekommenderar vi i Sverige att kycklingkött ska serveras väl genomstekt, att vid
tillagning alltid använda rena redskap och inte använda samma kniv och skärbräda till rått kött som till
råa grönsaker och att de som lagar maten är noga med sin handhygien.
Det är inte troligt att vi i Sverige sedan i fjol sommar plötsligt börjat slarva med hygienen vid
tillagning av kyckling utan det måste finnas andra orsaker till ökningen av sjukdomsfallen.
Då jag hittills inte sett någon säker minskning av antalet nyinsjuknade trots att producenterna
informerats, vill jag säkerställa att allmänheten har fått information om problemet med färsk kyckling.
Jag uppmanar allmänheten att undvika färsk kyckling för att minska risken att insjukna i
Campylobacterinfektion. Alternativt ska allmänheten vara väldigt noga med hygienen och förvara den
färska kycklingen så kort tid som möjligt innan tillagning. Vi är flera Smittskyddsläkare i Sverige som
reagerar och informerar allmänheten.
Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare Region Gävleborg
Telefon 026-155309 mobil: 0703491979
Folkhälsomyndigheten om utbrottet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/campylobacter-sverige-2016-2017/
Nationellt strategidokument som det inte ser ut som om producenterna följer till fullo:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/campylobacterinfektion-ettnationellt-strategidokument/
Region Gävleborg om Campylobacterinfektion:
http://www.regiongavleborg.se/A-O/Smittskydd/A-Y/C/Campylobakter/
Folkhälsomyndigheten om Campylobacterinfektion: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/smittsamma-sjukdomar/campylobacterinfektion-/
Nationella myndigheter: Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.