orbit 5 – operationsanmälan

ORBIT 5 – OPERATIONSANMÄLAN
Värden markerad med asterix är obligatoriska. Måste fyllas i av anmälare.
Personnr*
Namn*
Anmälningsdatum*
20____-____-____ / kl: ____:____
Opererande enhet*
Operationsavdelning*
Anmälande läkare
Opererande läkare
Vårdform*
Slutenvård
Dagkirurgi
Poliklinisk op
Operationskort*
Vårdande enhet*
Beställande enhet*
Diagnoskod*
Sida
Höger
Vänster
Bilateralt
Åtgärdskod*
Uppskattad operationstid
Angelägenhetsgrad*
Akut
Prioritet*
2tim
Subakut
Elektiv
24tim
4tim
6tim
48tim
72tim
96tim
Ätit senast – Akut patient
20____-____-____ / kl: ____:____
Information till planerare
1v
2v
1mån
2mån
3mån
6mån
Transplantation
Druckit senast – Akut patient
20____-____-____ / kl: ____:____
Information till operation
Information till anestesi
Information till post op
Operatörens förslag till anestesibedömning
Journal till bedömning
Patient till bedömning
Anestesibedömning ej aktuell
Tolkbehov
Ja
Nej
Ej relevant
Längd i cm:
Vikt i kg:
BMI:
Av operatör önskad anestesiform
Språk
Blodtryck (mmHg):
Puls (slag/min):
Var god vänd
ORBIT 5 – OPERATIONSANMÄLAN
Värden markerad med asterix är obligatoriska. Måste fyllas i av anmälare.
Anamnes
Kommentar
Hjärtsjukdom
Ja
Nej
Hypertoni
Ja
Nej
Perifer kärlsjukdom
Ja
Nej
Lung/Luftvägssjukdom
Ja
Nej
Luftvägsproblematik
Ja
Nej
Diabetes
Ja
Nej
Nedsatt njurfunktion
Ja
Nej
Leversjukdom
Ja
Nej
Koagulationsrubbning
Ja
Nej
Neurologisk sjukdom
Ja
Nej
Psykisk sjukdom
Ja
Nej
Reumatoid artrit
Ja
Nej
Annan sjukdom
Ja
Nej
Funktionshinder
Ja
Nej
Allergi
Ja
Nej
Tidigare anestesi
Ja
Nej
Tidigare operationer
Ja
Nej
Ordinerad utredning
Bastest
B-Glukos
B-Hb
Blodgas
Blodgruppering
Blodprodukter
CT undersökning
EKG
Elektrolytstatus
Koagulationsstatus
Kreatinin
Labprover, annat
Leverstatus
MR undersökning
Odling
Preoperativ narkoskonsult
Preoperativt läkarbesök
Röntgen annan
Röntgen halsrygg
Röntgen pulm
Smärtkonsult
Spirometri
Standard inkomstprover
UKG
Ultraljud
Övrigt
Kommentar
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Ordinerad
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar