Se hela programmet

BetLe Competence ´Development
Fortbildning för sekreterare på röntgen
Program
Dag 1
09.15 - 09.30
Registrering och kaffe
09.30 - 10.15
Inledning
10.15 - 12.00
Vi blickar runt hörnet och tittar i backspegeln
- Metod/diagnostik inom radiologi
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 14.30
Den medicinska sekreteraren på röntgen
- Roll och ansvar och arbetsverktyg
14.30 - 14.50
Kaffe
14.50 - 16.30
Forts. den medicinska....
17.00 -
Ev. Studiebesök på röntgenavd. vid Helsingborgs lasarett
Dag 2
09.00 - 10.00
Smitta & smittspridning
10.00- 10.20
Kaffe
10.20 - 12.00
Vårdjuridik
- Offentlighet och sekretess inom vården
- Samtycke till vård och behandling
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 14.30
Självskyddskunskap- försvar mot hot och våld.
- Förebyggande åtgärder
- Kroppshantering
- Våldsorsaker
14.30 - 14.50
Kaffe
14.50 - 16.30
Forts. självskyddskunskap
19.30 -
Gemensam kvällsaktivitet
Dag 3
09.00 - 09.45
Arbetsglädje och teamarbete
- Hur skapar vi det?
09.45 - 10.00
Kaffe
10.00 - 11.45
Forts. arbetsglädje...
11.45- 12.00
Sammanfattning av kursdagarna samt utvärdering
12.00
Lunch
Obs! Programmet är preliminärt.