Uppgift till fredag

Aktivitet 4.1 B
Elevversion 1
Skapa egna problem
Materiel: Reklamblad eller annonser i dagstidningar. Sax, lim och papper.
Antal personer: 2–4
Instruktion
1. Välj en annons och klipp ut den.
2. Hitta på ett eget problem till annonsen. Problemet ska kräva att du behöver räkna med
procent för att lösa det.
3. Klistra upp annonsen på ett papper och skriv din fråga bredvid.
4. Lös ditt eget problem och skriv ner lösningen på ett annat papper.
5. Byt problem med en annan grupp och lös det.
6. Fortsätt och gör uppgifter till flera annonser.
Reflektion/slutsats
Skriv ned vad du har tränat på och lärt dig av den här aktiviteten.
©
, Sanoma Utbildning och författarna