Om din arbetsgivare går i konkurs

Om din arbetsgivare
går i konkurs
Information om vad man ska tänka på
om det finns risk för att arbetsgivaren går i konkurs
Om din arbetsgivare
går i konkurs
Finns det risk för att din arbetsgivare går i konkurs? Undrar du
vad som händer med dig som
är anställd om företaget där du
jobbar går i konkurs? Här får du
veta vad som brukar hända vid
en konkurs och vilka rättigheter
du har som anställd.
Varje konkurs är unik vilket gör
att det bara går att informera om
hur det brukar gå till i generella
ordalag. Om du har specifika frågor
kring just din arbetsplats och situation ska du alltid kontakta konkursförvaltaren samt höra av dig till
Handels direkt på 0771 666 444.
Vad är konkurs?
Ett företag eller en person som inte
kan betala sina skulder kan försättas i konkurs. Det innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och
används för att betala av skulderna.
Den som försätts i konkurs kallas
gäldenär. Den som gäldenären har
skulder till kallas borgenär. Båda
två kan ansöka om att företaget
ska försättas i konkurs. Även facket
kan begära att ett företag försätts i
konkurs om det har löneskulder till
medlemmarna.
Om du misstänker att din arbetsgivare är på väg att gå i konkurs
ska du kontakta Handels först och
förbereda dig genom att ta fram an-
ställningsbevis, lönespecifikation och
kontolluppgift från Skatteverket.
Anmäl dig till
Arbetsförmedlingen
När ett företag försatts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare.
Det är en advokat som representerar
staten och dem som företaget har
skulder till. Informationen om att
konkursen är ett faktum brukar ofta
komma från konkursförvaltaren,
men ibland från facket.
Efter ett konkursbesked ska du
genast anmäla dig hos Arbetsförmedlingen. För att kunna ta del av
den statliga lönegarantin ska du
vända dig till konkursförvaltaren
som beslutar om lönegaranti.
Statlig lönegaranti är ett skydd
för dig som inte fått din lön när
din arbetsgivare gått i konkurs.
Det innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut din lön.
Till arbetsförmedlingen
ska du ta med dig två
blanketter, Anmälan om
arbetslöshet och Arbetsgivarintyg. Det senare
brukar konkursförvaltaren utfärda. Ibland
saknas det bokföring
och listor över anställda
på företaget. Se till att
du har plockat fram
anställningsbevis och
löneutbetalningar så att du kan bevisa att du arbetet på företaget. Du
kan också vända dig till a-kassan
om du får problem med detta.
Konkursförvaltaren tar över
Konkursförvaltaren tar alla beslut
som rör verksamheten och säger
som regel upp alla anställda. Om
företaget är välskött brukar konkursförvaltaren fortsätta att driva
verksamheten och försöka sälja
företaget. Du fortsätter då att gå
till arbetet som vanligt tills konkursförvaltaren meddelat annat.
Övertar ett annat företag konkursboet har du återanställningsrätt i
det nya företaget, under förutsättning att din anställningstid är mer
än 12 månader, och du tar med
dig intjänad tid från din gamla
arbetsgivare. Är det fler som har
återanställningsrätt sker den i turordning. Dina anställningsvillkor i
övrigt upphör att gälla.
Lönegarantibeslut fattas
Om ingen tar
över verksamheten läggs
företaget
ner och din
anställning
avslutas
när din
uppsägningstid
är slut.
Upp-
sägningstiden regleras i Lagen om
anställningsskydd (LAS) och beror
på hur länge du arbetat i företaget.
När ett företag går i konkurs
är det ofta skyldigt de anställda
pengar, till exempel semesterersättning från året innan eller lönen för
den senaste månaden. Du kan få ut
pengarna via lönegarantin. Du får
då ett lönegarantibeslut av konkursförvaltaren med uppgifter om hur
mycket pengar du kan förvänta dig
att få. Om uträkningen inte verkar
stämma, kontakta Handels. Den
statliga lönegarantin gäller även
företag under rekonstruktion.
Uppsägningstiden
Under uppsägningstiden är konkursförvaltaren din arbetsgivare. Sjukanmälan och frånvaro för vård av barn
ska vanligtvis anmälas till denne.
Du ska fylla i blanketten Försäkran enligt lönegarantilagen och
skicka till Länstyreslen i slutet av
varje månad under uppsägningstiden. De kan också fråga efter ett
intyg från Arbetsförmedlingen om
att du är arbetssökande. Be att få ett
sådant intyg när du anmäler dig där.
Om du får ett annat arbete med
högre lön under uppsägningstiden
har du inte rätt till pengar från
lönegarantin. Om du får mindre
betalt kompenseras du av lönegarantin och får ut lika mycket som
din tidigare lön.
Här kan du läsa mer om vad
som gäller vid arbetslöshet:
handels.se/ersattning.
Du når
Handels Direkt
på 0771-666 444
Hos Handels Direkt får du personlig rådgivning
i frågor som rör ditt medlemskap, jobbet och
arbetslivet. Det kan vara allt från anställningsvillkor, löner, arbetsmiljön, rättigheter och medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.
HA13079
201703
Tryckt på miljövänligt papper
Foto David Bicho
Du når Handels Direkt alla vardagar 8-18
på 0771-666 444.
Handelsanställdas förbund
handels.se