Valnämnden 2017-03-13

Kallelse/föredragningslista
2017-03-13
1 av 1
Valnämnden
Valnämndens sammanträde 2017-03-13
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Vid förhinder:
Information:
Storskär, kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och [email protected]
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.
Ärende Beskrivning
Föredragande
1
Justering och faställande av föredragningslista
2B
Folkomröstning 2017 - genomförande
Anne Losman Flood (M)
Ordförande
Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27
Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74
Kristoffer Staaf
Kristoffer Staaf
Sekreterare
E-post: [email protected]
Webb: www.vaxholm.se
Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 165411-0