Annonsprislista - Svenska Dyslexiföreningen

Annonsprislista 2017
Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter
Tidskriften utkommer med 4 nummer per år och har en upplaga om cirka 2500 exemplar. Den distribueras till alla medlemmar i föreningen, delas ut till deltagare i föreningens kurser, konferenser och kongresser samt vid mässor, utställningar och
andra evenemang.
Nummer
Utkommer
Bokning senast
1
vecka 11
vecka 5
2
vecka 23
vecka 16
3
vecka 42
vecka 36
4
vecka 50
vecka 44
Uppslag
1/1 sida
1/2 sida
1/2 sida
1/4 sida
1/4 sida
1/8 sida
s/v 7.200 kr
färg 10.080 kr
s/v 4.400 kr
färg 6.160 kr
s/v 2.400 kr
färg 3.360 kr
s/v 2.400 kr
färg 3.360 kr
s/v 1.360 kr
färg 1.900 kr
s/v 1.360 kr
färg 1.900 kr
s/v
800 kr
färg 1.120 kr
370 x 250 mm
170 x 250 mm
170 x 120 mm
80 x 250 mm
170 x 60 mm
80 x 120 mm
80 x 60 mm
Tidskriften är momsbefriad
Rabatter
Tekniska uppgifter
Annonsbokning
Materialadress
Repetitionsrabatt med 10% för annonsör som upprepar annonsering i ett eller flera nummer.
Exempel: Annons i första numret, normalpris 2.400
kr, annons i påföljande nummer, 2.400 kr - 10% =
2.160 kr.
Veronica Holtsjö
0739 682454
[email protected]
Tidskriftsformat: A4
Utfallande format inkl skärsmån: 213 x 303 mm
Raster: 133 linjer/tum (54 linjer/cm)
Tryckförfarande: Offset
Tryckfärger: Europaskalan
Annonsmaterial: Färdigt digitalt material som pdf
eller eps
Skicka annonsmanus som pdf-fil till
Svenska Dyslexiföreningen
Surbrunnsgatan 42 1 tr.
11348 Stockholm
Tel 08- 43746239
[email protected]
Svenska Dyslexiföreningen, Surbrunnsgatan 42 1 tr . ö.g
113 48 Stockholm
Tel 08-43746239