Facit till helgens korsord

Den här helgen avslutar Vasaloppsveckan. Åkare från hela världen har tagit sig från Berga By i Sälen till Mora ”i fäders spår för framtids segrar”. 1979 hade en alternativ variant av detta klassiska lopp premiär, där man endast tävlar mot sig själv. Vad kallas den? 1
EN
TONSÄTTANDE
SIBELIUS
VERKLIG
KOSTNAD
ÄR UPPLYSANDE
7
3
K
O
L
E
R
A
VÄRRE
MED
ÄN PEST? FRÄLSARE FEMTONMANNAI
MELLANMEJERISPORT
PRODUKT AMERIKA
R
KAPPSEGB
K S L U
LARE
DEN
KAN
T O
V A VÅLLA
G
BRY
J
A N
B
B A
R
R Y
GRÖNA I
G L A
SKOGEN R
SES
KANSKE
TAR
1
Ö P P
DRUCK- N LEDARE
EN
INTE
K A B I N PASSAR
O
IHOP
SYRE
SES
KANSKE VÄCKER
SIDA AV
SYDOGÄRE
FÖRARE NING
SAKEN S LÄNDSK O
I
HERRE
SLÅR
MYNF GÄRNA
A S P
RUMDIGHET A
LARE
HAR
JORDEN
V Ä R M E
I SITT
INRE
S L U T N O
S K E N ISKALLT O B
ALLRA
T T E R S
BÄSTA Y
DE
KAN SES
HÅLLER
SOM
BETYGS- SIG FLYSÄTTNING TANDE
1
DOMDERAR
BÖR
FÖRETAGET VARA
ÄR RIK PÅ
C-VITAMIN
MUSIKSTIL
ÖVERBYGGNAD
AKTERUT
ARBETAR
HÅRT
MÄRK
VÄL!
HÄST-
PRESI-
SÅDAN DENT
TYP VATTENKAN FÖRST I
SAMA EFTERP
FLYTTAS
LING
SOM
RADEN
T S R E S U L T A
SENT
Å T A N TILLFALLER
S Ä R L
SIST
L Å B Ä R S S A F
MANKEMANG
KURVA R LINJAL R I ÄRJÄTTEN
N A
NOG K
TYP AV
BITER
D U A S SÅDAN
TÄVLING S
EJ
ELVAN
FRÅN
E T S P Å R HOVEN
P S
EINDM A K A
S P O L
LEDER
K A R A T VATTEN
R Ö
JURIDISKT
E K T
P A R T DRÖJSMÅL
S L A V A R
A M
EN
RIKTIG Ä
T A SKURK
R K E B O
E R Ö R T
P E R
FÖRT A VARNAD
V A R S L A
KLARA
AV
VILL MAN
KANSKE
SIG I
VÄRMEN
2
ÄR
KLÄDD
I SVART
OCH VITT
4
KAN VÄL
VEM SOM
HELST?
SES IHOP
BOBIN
SÅDANA
ÄR ANNORLUNDA
KAN ANGE
HALT
SKÖNANDE
FÖRHANDLAR
INKOMSTKÄLLA
5
ÄR YRKESINRIKTAD
E-BREVSTJÄNST
SPANSKTALANDE
REPUBLIK
6
S
T
A
T
S
Ö
V
E
R
H
U
V
U
D
Konstruktör: Gunnar E Ljungström Foto: IBL © Bonnier Korsord