Grafisk manual ROCKA SOCKORNA

Grafisk manual
ROCKA SOCKORNA
januari 2017
1
Innehåll:
bakgrund och syfte
budskap
riktlinjer texter
språkbruk
fakta
färger
mönster
logotyp
placering
exempel
samarbeten
varumärkesrättigheter
sid 3
sid 4
sid 4
sid 5
sid 5
sid 5
sid 6
sid 7
sid 8
sid 9
sid 10
sid 12
sid 13
2
Bakgrund och syfte
Rocka sockorna
Att rocka sockorna är enkelt. Det enda du behöver göra är att ta på dig två olika
strumpor den 21/3. På så sätt hyllar du olikheter samt slår ett slag för alla
människors lika värde och rättigheter.
Men varför rockar vi sockorna just den 21/3? Jo, eftersom Downs syndrom
innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21. Och varför rockar vi just
sockor? Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som
paras ihop med hälarna mot varandra.
Att rocka sockorna innebär alltså att vi alla ”rockar våra kromosomer”.
Med kraft och glädje lyfter vi fram våra unika förutsättningar, för att ge samhället
en chans att se och stötta utvecklingen av alla människors fulla potential.
Svenska Downföreningen
Vision
Vi tror på alla människors potential och lika värde. Vi strävar mot ett samhälle
där människor med Downs syndrom är jämbördiga medborgare med full
delaktighet, jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella
förutsättningar.
Med rätt förutsättningar i form av stöd från ett upplyst och engagerat
samhälle kan personer med Downs syndrom leva fullvärdiga liv och bidra till
samhällets utveckling.
Idé
Vi ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och
deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande
med lokala avdelningar och vilar på demokratisk grund samt är partipolitiskt och
religiöst obunden.
3
Budskap
Huvudbudskap
• Alla människor är olika, men lika mycket värda och har samma rättigheter
Underbudskap
• Alla människor med Downs syndrom är också olika varandra och har samma
värde och rättigheter som alla andra
Kampanjtema
Rocka sockorna den 21/3!
Riktlinjer
Sponsorrättigheter
Enligt individuella avtal med Svenska Downföreningen.
Korrekturprocess
All kommunikation kring samarbetet som t ex annonser, butiksmaterial,
pressreleaser och nyhetsbrev måste godkännas av Svenska Downföreningen.
Mejla korrektur till [email protected]
Ett godkännande tar max 7 dagar.
Webbplats
Den officiella webbplatsen för kampanjen är rockasockorna.se
4
Texter
Så här formulerar vi oss om Rocka sockornakampanjen:
Rocka sockorna med oss den 21/3
Har du några olika strumpor hemma? Vad bra! Ta en rutig och en skär eller en med
frukt och en med bär – och rocka sockorna på Internationella Downs syndromdagen.
Då är du med att hylla olikheter och slå ett slag för alla människors lika värde och
rättigheter. Läs mer på rockasockorna.se
Språkbruk
De ord vi använder uttrycker inte bara fakta utan också vår syn på världen och
våra värderingar. Kunskap och värderingar om Downs syndrom är i stark förändring, och det för med sig att ord och uttryck som var acceptabla igår, ger helt fel
associationer idag. Det viktigaste är naturligtvis vad man faktiskt avser att säga,
vad man som talare menar. Men för att förenkla kommunikationen och undvika
onödiga missförstånd vill vi bidra med några konkreta råd:
•
En person HAR Downs syndrom – en person ÄR inte Downs syndrom.
•
Undvik förkortningar som t ex Downie, DS-barn, DS-personer osv.
•
Downs syndrom är en diagnos INTE en sjukdom. Undvik därför uttryck som
t ex ”lider av Downs syndrom”.
•
Skilj på samhälle och individ och lägg ansvaret där det hör hemma - ett
funktionshinder uppstår alltid i mötet med en omgivning eller miljö. Olika
anpassningar och tillräcklig kunskap kan få eventuella funktionsnedsättningar
att minska i betydelse och istället sätta individen i fokus.
•
Undvik generaliseringar och begrepp som lätt kan missförstås. Använd hellre
”intellektuell funktionsnedsättning” än ”utvecklingsstörning”, men undvik båda
om du kan vara mer specifik kring en individs utmaningar, t ex inlärnings- eller
talsvårigheter.
•
Uttrycket mongoloid är INTE ett acceptabelt ordbruk idag.
Fakta
Om Downs syndrom
Varje år föds omkring 140 barn med Downs syndrom i Sverige, vilket motsvarar ett
barn på 650 födslar.
En person med diagnosen Downs syndrom är först och främst en individ med
unika kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla andra människor:
att bli älskad, att klara av, att få ge, att höra till.
5
Färger
Det finns sju färger i logotypen. Det viktigaste att tänka på när det kommer bakgrunder är att logotypen syns tydligt och att man inte använder någon färg som
gör att ränderna i logotypen försvinner. Vid mörka bakgrunder välj den negativa
(vita) logotypen.
C 0
M 60
Y 100
K 0
C 0
M 75
Y 100
K 4
C 11
M 71
Y 0
K 0
C
0
M 100
Y 90
K
0
6
C
M
Y
K
9
0
88
0
C 70
M 15
Y
0
K
0
C
M
Y
K
0
0
0
100
Mönster
Mönstret finns i två olika färgställningar, mot svart botten och mot vit. Det består
av olika sockor med tre ränder upptill. Sockor för att kromosomer ser ut som små
kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Tre ränder för
att Downs syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21.
Användning
Mönstret kan användas som dekor i marknadsmaterial, som broschyrer, affischer,
vepor, ställ, produkter och annonsering mm.
7
Logotyp
Logotypen finns i två varianter, en för ljus bakgrund och en för mörk. De tre
ränderna ger en subtil association till sockor och anspelar på de tre exemplaren
av kromosom nr 21.
Mellan de färgade ränderna är det transparanta mellanrum som speglar
bakgrunden.
I första hand används den positiva, (svarta) logotypen. Se till att bakgrunden har tydlig kontrast mot
logotypen så att alla ränder träder fram ordentligt.
Där bakgrunden är för mörk för att logotypen ska synas
tydligt, använd den negativa (vita) versionen.
8
Placering av logotyp
För ultimat synbarhet är det viktigt att logotypen får ordentligt med luft runt om sig,
friyta. Den bör heller inte vara för liten. Alla ränder måste synas tydligt. Man får inte
byta färg på logotypen, eller skriva andra saker med ordbilden.
Se till att bakgrunden inte stör utan att logotypen träder fram tydligt.
Minsta storlek, 40 mm bredd.
Friyta
Inte vrida på logotypen.
Inte ha för mörk bakgrund till den positiva logotypen.
Inte ha för rörig bakgrund till logotypen.
Inte ha för ljus bakgrund till den negativa
logotypen.
9
Exempel
10
Samarbeten
När Svenska Downföreningen är ensamma avsändare på en enhet använder
vi Rocka sockornas och föreningens logotyper. I de fall vi har en samarbetspart
använder vi samarbetsparternas logotyp/er och Rocka sockornas logotyp med
bylinen ”En del av Svenska Downföreningen”.
Lägg till
och hylla olika!
med oss den 21/3
Plussa på några kronor så slår du ett slag för alla människors lika värde och
Ta en rutig och en skär eller en med frukt och en med bär – och rocka sockorna
på Internationella Downs syndromdagen. Då hyllar du olikheter och slår ett slag
rättigheter. Och kom ihåg att Rocka sockorna med oss den 21/3 på
för alla människors lika värde och rättigheter. Läs mer på rockasockorna.se
Internationella Downs syndromdagen. Läs mer på rockasockorna.se
En del av Svenska Downföreningen
11
Varumärkesrättigheter
”Rocka sockorna” är varumärkesskyddat hos PRV av Svenska Downföreningen.
All användning av ”Rocka sockorna” betraktas som varumärkesanvändning och
kräver skriftligt godkännande av Svenska Downföreningen.
12