Samverkan och partnering!

Välkommen på grundkurs i
Samverkan och partnering!
Göteborg, 7 - 8 mars 2017
Nu fortsätter vi vår populära grundkurs i samarbete med Prolog.
Under kursen får du ta del av praktiska erfarenheter och vid kursens slut har du med dig verktyg för att direkt gå hem och starta
upp eller delta i samverkan- och partneringprojekt.
Grundkursen riktar sig till dig som är byggherre, arkitekt, konsult,
entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i
byggprocessen, både inom bygg- och anläggningsbranschen.
Kursen sker i samverkan mellan Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Energi & Miljötekniska föreningen, Sveriges Arkitekter, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen
och Samhällsbyggarna. Är du medlem i någon av dessa organisationer erhåller du 1000 kr i rabatt. Även övriga byggherrar,
entreprenörer och konsulter är välkomna att delta.
Datum
7 - 8 mars 2017
Plats
Hjortviken konferens, Hotellvägen 1,
Hindås
Pris
11 000 kronor exklusive moms.
Priset inkluderar kost men logi tillkommer. Medlemmar i Byggherrarna och
samverkansorganisationerna nedan
får 1000 kronor i rabatt
Anmälan
[email protected]
Vid frågor kontakta kursledaren
Petra Offrell på tel 010-709 99 19.
Innehåll
• Samverkans- och partneringprocessens olika faser med ökat engagemang från byggherren
• Nyckelfaktorer för samverkans- och partneringprojekt
• Vad du ska se upp med för att lyckas med samverkan
• Vad som krävs för att lyckas med ett byggprojekt
• Utökad samverkan i tre olika steg
• Att skapa en win-win situation för alla teammedlemmar
• Att utse rätt teammedlemmar som bidrar till projektets utveckling och framgång
• Att förstå vikten av mjuka parametrar
• Att kunna arbeta inom och utom nya LOU
• Att mäta projektets resultat mot uppsatta mål