Grundkurs, Malmö, 4 - 5 april 2017

Välkommen på grundkurs i
Samverkan och partnering!
Malmö, 4 - 5 april 2017
Vill du öka din förståelse kring partnering och samverkan och
vilka nyttor och fallgropar som finns i partneringprojekt? Då är
den här kursen perfekt för dig!
Nu fortsätter vi vår populära grundkurs i samarbete med Prolog.
Genom kursen får du ökad förståelse för vad partnering är och
vilka positiva effekter partnering och samverkan skapar i dina
projekt. Att arbeta i samverkan inom samhällsbyggandet blir allt
vanligare och viktigare. Under kursen blandas teori med
praktiska erfarenheter och vid kursens slut har du med dig
värdefulla verktyg för att kunna delta i egna samverkan- och
partneringprojekt.
Grundkursen riktar sig till dig som ska arbeta i partneringprojekt
eller till dig som är nyfiken på vad samverkan- och partnering är
och hur det kan hjälpa just dig. Målgruppen för kursen är du
som arbetar i samhällsbyggnadsbranschen, som byggherre,
arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som
strategisk leverantör i byggprocessen, både inom bygg- och
anläggningsbranschen.
Datum
4 - 5 april 2017
Plats
Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62,
Malmö
Pris
11 000 kronor exklusive moms.
Priset inkluderar kost men logi tillkommer. Medlemmar i Byggherrarna och
samverkansorganisationerna nedan
får 1000 kronor i rabatt
Anmälan
[email protected]
Vid frågor kontakta kursledaren
Petra Offrell på tel 010-709 99 19.
Innehåll
• Samverkansprocessen
• Affärsmodeller och ersättningsformer
• Upphandling av partnering inom LOU
• Viktiga nyckelfaktorer inom partnering och samverkan
• Kommunikation och engagemang
Kursen sker i samverkan mellan Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Energi & Miljötekniska föreningen, Sveriges
Arkitekter, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen och Samhällsbyggarna. Är du medlem i någon
av dessa organisationer erhåller du 1000 kr i rabatt.