Poänggränser för provet Musikteori till Kandidatprogrammet i

Poänggränser för provet Musikteori till Kandidatprogrammet
i klassisk musik vid KMH med start ht 2017
Provdel Maxpoäng Godkänd g G Gehör 46 g Satslära 52 26 poäng och uppåt Musiklära 24 13 poäng och uppåt 22 poäng och uppåt