Sapa Sidoskyddsprofiler.

Sapa Sidoskyddsprofiler.
Sidoskyddsprofilerna är konstruerade för att uppfylla kraven enl. EU-direktiv 89/297/EEG.
Vid maximala mått enl. nedan (fast inspänd) utan hänsyn taget till eventuell utböjning av
infästningskonsolen uppfylls kraven i EU-direktivet.
F2
F1
L2
Artikel nr.
322490-10
322495-10
328328-10
322389-10
F3
L1
Max mått L1
3200 mm
3200 mm
3400 mm
3500 mm
Max mått L2
700 mm
700 mm
750 mm
750 mm
L3
Max mått L3
300 mm
300 mm
350 mm
350 mm
Sapa Building System AB 574 81 Vetlanda ■ Org nr 556114-5698 ■ Bankgiro 5904-1392
T 0383-942 00 ■ F 0383-76 19 80 ■ [email protected] ■ www.sapabuildingsystem.se