Utbildning superanvändare i primärvården

2017-03-07
Utbildning superanvändare i primärvård
Uppdateringen av Cosmic till version Cosmic R8.1 kommer nu närmare (planerad
driftsättning 2 oktober 2017).
För att verksamheten ska få möjlighet att på ett bra sätt ta till sig informationen behövs
stödpersoner/superanvändare på verksamheten. IT-stöd, vårdsystemssamordnare och
läkemedelssamordnare kommer att fungera som superanvändare i primärvård.
Superanvändare/stödpersoner
IT-stöd kommer att ha en viktig roll i samband med uppdateringen, då många användare
kommer behöva stöd och hjälp.
Vårdsystemskoordinatorer kommer att se över de nya rutiner införandet kräver.
Tillsammans med verksamhetschefen är det de som är ansvariga för införandet på den
egna verksamheten.
Varje verksamhet har en läkemedelssamordnare. De kommer att tillsammans med ITstöd och vårdsystemskoordinatorer vara superanvändare i läkemedelsmodulen.
Utbildning av superanvändare
1. Genomföra e-learningen igen
Repetition behövs och nya kurser & nytt innehåll har tillkommit jämfört med förra
gången. Filmerna kommer att finnas via webbadress:
https://elearning.cambio.se/auth/saml2/login.php
2. Information och utbildning Cosmic R8.1 i primärvård 30/3 eller 4/4.
Informationstillfället vänder sig till IT-stöd, vårdsystemssamordnare samt
verksamhetschefer.
Alla som deltar ska ha sett filmerna via inloggningen ovan. (Filmerna om
läkemedel behöver man inte ha hunnit titta på till detta tillfälle)
- Visning av Presentationsvyer vårddokumentation (CD1), UMS,
Patientöversikt
- Info om nyheter/centrala beslut/riktlinjer som påverkar befintligt arbetssätt
- Info om vad superanvändarna ska fokusera på att föra vidare till
verksamheten
- Möjlighet att ställa frågor till primärvårdens projektgrupp och diskutera med
andra superanvändare
-
Information om fördjupningsutbildningen
läkemedelsmodulen v 19-20
Anmälan sker via mailad länk. Om du saknar länken, kontakta PV/IT
Cosmic R8.1 i primärvård
IT-avdelningen för primärvård | Virdings allé 26 | 751 85 Uppsala
Tel 018-6117710 | http://www.lul.se/sv/Extranat/For_vardgivare/AVTAL/IT-stod-Primarvarden/Cosmic-R81-i-primarvarden/
2(2)
3. E-learningsfilmer läkemedelsmodulen som är mer anpassade till öppenvård
4. Fördjupningsutbildning läkemedelsmodulen v 19-20 (anmälan i pingpong)
Alla läkemedelssamordnare bör delta på fördjupningsutbildning
läkemedelsmodulen v 19-20. Verksamheten bör även skicka IT-stöd och
vårdsystemskoordinatorer som kommer supportera i dessa frågor vid införandet.
5. Öva i övningsmiljön. Ikonen finns på skrivbordet.
Samtliga verksamheter har fått några inloggningar till övningsmiljön. Det är
tidigare skickat till IT-stödet.
Saknar ni inloggning kontakta mig eller PV/IT, så skickar vi en ny kopia på era
inloggningar.