Lathund eLearning

2017-03-06
LATHUND eLearning COSMIC R8.1
Superanvändare
eLearning COSMIC R8.1
Du når COSMIC R8.1 eLearning på webbsidan:
https://elearning.cambio.se/auth/saml2/login.php
Kopiera alt. skriv in eller in adressen i en webbläsare.
Spara gärna som en favorit!
Du når eLearningen från vilken dator som helst, på jobbet eller hemma, via webbadressen
ovan.
Länk till eLearningen finns även på Navet resp. Extra nätet under
COSMIC version R8.1 – Utbildning – Superanvändarutbildning
INLOGGNING
För inloggning behövs ditt personliga AD-konto (t ex abc123), dvs. samma
användaruppgifter som du har till datorn.
Om du är inloggad på en landstingsdator med ditt personliga AD-konto (t ex abc123)
behöver du inte logga in igen, utan du kommer automatiskt in när du använder
webbadressen.
Om du är inloggad på en landstingsdator med en funktionsinloggning, måste du först
logga in på datorn med ditt personliga AD-konto (t ex abc123). Därefter kommer du
automatiskt in när du använder webbadressen.
Om du vill logga in från en dator som inte är en landstingsdator, t ex din dator hemma,
använder du webbadressen och anger sen ditt organisationskonto (t ex [email protected])
och samma lösenord som du har till landstingsdatorn.
E-KURSER
Efter att du loggat in visas ett antal e-kurser i tabellen Min utbildning.
Vilka kurser som presenteras för just dig styrs av vilken eLearningbehörighet du tilldelats
i COSMIC. Superanvändare rekommenderas genomföra alla e-kurser inför sitt
uppdrag.
Oavsett vilka kurser som presenteras för dig vid inloggning kan du alltid vid behov hämta
fler kurser via Kurskatalog – Kurser.
STARTA KURS
Du startar en kurs genom att klicka på önskad kurs under Min utbildning alt. i
Kurskatalog - Kurser.
Kursen inleds oftast med en introduktionsfilm.
Därefter klickar du på
Respektive kurs har en Meny som presenterar kursens filmer. Färgförändring indikerar
var du befinner dig i kursen:
2 (4)
Grå – Du har sett filmen
Blå – Pågående
Svart – Film du ännu inte har sett.
För att gå vidare till nästa film väljer du film i Menyn alt. klickar på
Dina framsteg i kursen sparas allt eftersom och kursen status uppdateras:
Inte påbörjad – Startad – Genomförd.
PAUSA/ÅTERUPPTA KURS
Du kan alltid påbörja en kurs och återuppta där du slutade vid ett senare tillfälle. Frågan
nedan presenteras vid nästa inloggning i aktuell kurs.
AVSLUTA KURS
När du sett alla filmer i en kurs visas nedan information:
3 (4)
Du omdirigeras till första sidan för aktuell kurs.
Klicka på Hem för att komma tillbaka till kursurvalet Min utbildning.
REPETERA KURS
Du kan vid behov repetera kurser eller delar av kurser även efter kursen fått status
Genomförd. Klicka bara på önskad kurs för att starta. Kursens status kvarstår som
Genomförd.
FRÅGOR?
För mer information se Navet alt. Extra nätet: COSMIC version R8.1 – Utbildning –
Superanvändarutbilding.
Alternativt kontakta din lokala projektledare eller [email protected]
4 (4)