Avskedsföreläsning 15/3

Avskedsföreläsning
Välkomna studenter och lärare och lyssna på
Christina Stecksén- Blicks
Som föreläser om
”En insats för friskare tänder hos barn”
Onsdagen den 15 mars 2017, kl. 15.00
Sal D 9 trp.
Mingel efter föreläsningen i fikarummet på 5 trapper.
Välkomna!