Övriga intäkter

Intäkter övriga
ÅRSTAVIKENS SEGLSÄLLSKAP
Budgetversion 2017-03-06
Konto
3012
3013
3050
3060
3060
3090
3610
3980
3990
3990
3991
3992
Beskrivning
Intäkter Verkarna
Intäkter Vällinge
Försäljning medlemsartiklar
Bidrag för aktiviteter
Bidrag för aktiviteter
Övriga intäkter
Seglarläger
Bidrag till investeringar
Kiosken
Kiosken
El kiosken
El gröna stugorna
Ansvarsområde
2
3
6
4
5
6
4
6
6
6
6
6
Verkarna
Vällinge
Centralt
Ungdom
Båtliv
Centralt
Ungdom
Centralt
Centralt
Centralt
Centralt
Centralt
Antal
170
94
0
0
0
0
15
0
1
0
1
1
Föregående år
Avgift
Intäkt
150
120
100
0
0
0
1 000
0
30 000
0
25 000
7 800
25 500
11 280
0
0
0
0
15 000
0
30 000
0
25 000
7 800
114 580
Antal
226
54
0
0
0
0
25
0
1
1
1
1
2017
Avgift
Intäkt
180
120
100
0
0
0
1 500
0
30 000
44 100
33 000
2 500
40 680
6 480
0
0
0
0
37 500
0
30 000
44 100
33 000
2 500
194 260
Beskrivning