Arvode

Arvoden
ÅRSTAVIKENS SEGLSÄLLSKAP
Budgetversion 2017-03-06
Föreg år
Basbelopp: 44 300kr
Kommitté
Benämning
Styrelsen
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Suppleanter
Revisor
Revisorssuppleant
Bokföring
Webbmaster
Informationsansvarig
Hamnkapten
Varvschef
Varvsbas
Bryggchef(sommar, vinter)
Vaktchef
Bitr. vaktchef
Sammankallande
Holmvärd Verkarna
Veckovärd Verkarna
Holmvärd Vällinge
Helgvärd Vällinge
Ledare (ungdomar)
Ledare (vuxna)
Ansvarig kanot och bräda
Studieombud
Miljöombud
Klubbvärd Hamnen
Ansvarig tävling
Funktionär tävling
Ledamöter
1
1
1
6
3
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
17
1
6
Summa
Arbetsgivaravgifter
Totalt
64
Ekonomi
Info- och adm
Hamnen
Holmarna
Ungdom
Båtliv
Valberedning
Antal
1
1
1
1
1
2
3
% av bas- Arvode per
belopp
funktion
20%
20%
20%
20%
3%
5%
3%
10%
5%
5%
10%
15%
10%
15%
10%
5%
5%
5%
2%
3%
5%
2%
2%
5%
5%
5%
2%
3%
2%
5%
8 860
8 860
8 860
8 860
1 329
2 215
1 329
4 430
2 215
2 215
4 430
6 645
4 430
6 645
4 430
2 215
2 215
2 215
886
1 329
2 215
886
886
2 215
2 215
2 215
886
1 329
886
2 215
2017
Basbelopp: 44 800kr
Arvode
totalt
Antal
8 860
8 860
8 860
53 160
3 987
4 430
1 329
4 430
2 215
2 215
4 430
6 645
22 150
6 645
4 430
2 215
2 215
2 215
15 062
1 329
13 290
3 544
1 772
2 215
2 215
2 215
886
1 329
1 772
6 645
1
1
1
6
3
2
1
0
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
17
1
6
5
5
1
1
2
3
1
2
3
201 565
60 470
262 035
77
% av bas- Arvode per
belopp
funktion
20%
20%
20%
20%
3%
5%
3%
10%
5%
5%
10%
15%
10%
15%
10%
5%
5%
5%
2%
3%
5%
2%
5%
5%
5%
5%
1%
3%
2%
5%
8 960
8 960
8 860
8 960
1 344
2 240
1 344
4 480
2 240
2 240
4 480
6 645
4 480
6 720
4 480
2 240
2 240
2 240
896
1 344
2 240
896
2 240
2 240
2 240
2 240
448
1 344
896
2 240
Arvode
totalt
8 960
8 960
8 860
53 760
4 032
4 480
1 344
0
2 240
2 240
4 480
6 645
22 400
13 440
4 480
2 240
2 240
2 240
15 232
1 344
13 440
4 480
11 200
2 240
2 240
4 480
1 344
1 344
1 792
6 720
218 897
65 669
284 566