va 9

v. 9
Veckans lektioner
MATEMATIK
Repetition av kap. 3, Algebra för de som ska göra
omprov måndag v. 10. Resten av gruppen kommer att
arbeta med kap. 7, Stora och små tal.
Nytt moment: öva muntlig interaktion och uttal.
ENGELSKA
SVENSKA
NO
SO
Vi börjar med momentet Nationella minoritetsspråk. Vi
pratar om begrepp som språk, officiellt språk,
minoritetsspråk, nationella minoritetsspråk och kollar
på filmer som berör detta.
Isprinsessan
Fortsatt arbete i grupperna
Temaarbete Hållbar Utveckling.
I samarbete med SO.
Fortsatt arbete i grupperna
Temaarbete Hållbar Utveckling.
I samarbete med NO.
Prov/Redovisning
Omprov Algebra, kap. 3 måndag.
Läxförhör Stora och små tal, kap. 7 måndag.
Övriga ämnen
Ty: Jobbar med prepositioner som styr ackusativ och
dativ. Är på kap 6.