FYP204GU Suatomar Fysik VT2017

AndreasHeinz
PlaneringFYP204GUSubatomicPhysics
Vecka12,2017 Dag
Mån
Tis
Vecka13,2017
Tis
Fre
Vecka14,2017
Tis
Tor
Fre
Vecka15,2017
Tis
Vecka16,2017
Tis
Fre
Kapitel
Räkneövning
Introduction
3
17-03-07
Tid
20-Mar 13:15-15:00 FöreläsningI
21-Mar 10:00-11:45 FöreläsningII
FB
FL52
ThomasNilsson
AndreasHeinz
28-Mar 10:00-11:45 FöreläsningIII
31-Mar 10:00-11:45 FöreläsningIV
FL52
FL52
AndreasHeinz
AndreasHeinz
4
5
N-NInteraction
NuclearModels
04-Apr 10:00-11:45 FöreläsningV
06-Apr 10:00-11:45 FöreläsningVI
07-Apr 10:00-11:45 RäkneövningI
FL52
FB
FL52
AndreasHeinz
ThomasNilsson
AndreasHeinz
6
7
RadioactiveDecay
RadioactiveDetection
11-Apr 10:00-11:45 FöreläsningVII
FL52
AndreasHeinz
8
18-Apr 10:00-11:45 FöreläsningVIII
21-Apr 10:00-11:45 RäkneövningII
FL52
FL52
AndreasHeinz
AndreasHeinz
9
Tis
Tor
Fre
25-Apr 10:00-11:45 FöreläsningIX
27-Apr 08:00-11:45 K8
28-Apr 08:00-11:45 K5
FL52
F7308
F7002
AndreasHeinz
AndreasHultRoos
StefanBuller
10
GammaDecay
Tis
02-May 10:00-11:45 FöreläsningX
13:15-17:00 K5
13:15-17:00 K8
FL52
F7002
F7308
AndreasHeinz
StefanBuller
AndreasHultRoos
11
NuclearReactions
Tis
09-May 10:00-11:45 RäkneövningIII
FL52
AndreasHeinz
13:15-17:00
11-May 13:15-15:00
13:15-17:00
12-May 10:00-11:45
13:15-17:00
K8
FöreläsningXI
K6
FöreläsningXII
K6
F7308
FB
Hotlab
FL52
Hotlab
AndreasHultRoos
AndreasHeinz
SergeyNovozhilov
AndreasHeinz
SergeyNovozhilov
16-May 10:00-11:45
13:15-17:00
18-May 10:00-11:45
13:15-17:00
19-May 08:00-11:45
13:15-17:00
RäkneövningIV
K6
FöreläsningXIII
K5
K6
K8
FL52
Hotlab
FB
F7002
Hotlab
F7308
AndreasHeinz
SergeyNovozhilov
AndreasHeinz
StefanBuller
SimonLindberg
SimonLindberg
Mån
Tis
22-May 13:15-17:00 K5
23-May 10:00-11:45 FöreläsningXIV
F7002
FL52
StefanBuller
AndreasHeinz
Mån
29-May 8:30-13:30
C1,E1,C4
Hemuppgifter
Introduction
NuclearProperties
I1,C5,C6,C7
AlphaDecay
Betadecay
H1a-c,H2,E2,A1,
B1,H3
H5,H6,H7,A3,A4,
A5,A6,B2,B3
Vecka17,2017
Vecka18,2017
Vecka19,2017
Tor
Fre
13.14 D1a,D2a,D4,G1,
G2,G3a-b
D1b-c,D2b-c,D3,D5,
D6,D7,G5,G6,E6,
G3c-e,G7,G8
13.14
NuclearFission,Fusion
18
ParticlePhysics
Vecka20,2017
Tis
Tor
Fre
J1a-c,J3a-b,J5,J2
19
J1d-f,J4a-h,J3c-d,K1
NuclearAstrophysics
Vecka21,2017
Repititorium
Vecka22,2017
Tentamen
preliminarydate