En välfungerande arbetsmiljö för personer med autism

Hansons
autismnycklar
En välfungerande
arbetsmiljö för
personer med autism
Innehåll

Vad gör att min arbetsdag blir otydlig

Vad gör att min arbetsdag blir tydlig
VAD GÖR ATT MIN
ARBETSDAG BLIR OTYDLIG?
Otydligt schema
Rörig miljö
Brist på kommunikation/bemötande
Tvärtomspråk
är när man pratar från sen till nu
(Din taxi kommer sen men först behöver du
plocka undan)
Sen
Nu
Snabba förändringar i min
planering/personalbyten
VAD GÖR ATT MIN
ARBETSDAG BLIR TYDLIG?
Scheman
Struktur
Instruktioner
Kommunikationspass
Kartläggningar
Ett tydligt scheman
Struktur
Tydliga instruktioner
Pictogram
Pecs
Arasaac
Ritprata
Appen ritprata 2
Vanlig penna och papper
Catcittet – beställ
Kartläggningar
Att handledaren tar reda på fakta tidigt om mig
om mina intressen, styrkor och svagheter.
Lågaffektivt bemötande
Lågaffektivt bemötande
Använda punktform
•………
•...........
•………
Tydlig kommunikation
Rätt språk
är när man pratar nu till sen
(Du behöver plocka undan för din taxi kommer
sen )
Nu
Sen
Mitt kommunkationspass
Slut
Kasam –arbetsdagen blir begriplig och
hanterbar vilket leder till meningsfullhet