Boende 40 min ca

Hilda Hanson
• Info om Högfungerande autism
• Vad innebär det
• Hur det blir i praktiken
• Vilka situationer
• Ansvar
• Hjälpmedel
• Bemötande
• Tack
INFO OM
HÖGFUNGERANDE
AUTISM
Diagnoser
Samma betydelse i ord om diagnoser
Frågor i huvudet
HFA är min diagnos nu
Svårigheter
Höra se Uppfatta Memorera Prata Känsel Samarbeta
VAD
INNEBÄR
DET
Vi tänker
Vi tänker
Måste jag lära känna dig för att
jag ska lära mig i hur jag ska säga i
hur jag fungerar så att du vet vem
jag är?
Kommer
nån att
kräva?
Hur blir
det här
Kommer nån
att missförstå
HUR DET BLIR I
PRAKTIKEN
Missförstånd
Kasta saker
Gråter
Missförstånd
BRA
Dåligt
Lite bättre
Krav
Förvänta sig
• Tro sig veta
•
Hur blir
det här
Kommer nån
att missförstå
Dåligt
Vi måste
lära
känna
varandra
först
Kommer
nån att
kräva?
Är jag inte
bra nog?
Måste jag
lära mig
det
jobbiga?
Kan jag
inte lära
mig alls?
Värdelös
Måste jag lära känna
dig för att jag ska lära
mig i hur jag ska säga i
hur jag fungerar så att
du vet vem jag är?
Innreattack
Yttreattack
Ångest inombords
Slåss
Skrikgråt
Sparkas
VILKA SITUATIONER
Skolan
Gruppboende
Jobb
m.m.
Skolan
• missförstånd
Gruppboende
Gruppboende
Jobbet
• missförstånd
Jobb
• missförstånd
Träna
Skolan
Planera i
förväg
ANSVAR
Fel väg och rätt väg
• Fel väg och
rätt väg
• Märka
• Funderar
• Fråga
• beskriva
• Märka
• Tolkar
• Beskriv
• Detaljer
• Fråga inget
• Anta
• Säga
luddigt
• Elaka
syften
• Ifrågasätta
HJÄLPMEDEL
Bildstöd i att förstå
vardagen instruktioner
Bildstöd i att förstå känslorbilder
Bildstöd i att förstå vardagen med instruktioner
Handla material
Städmaterial
Bildstöd i att förstå känslobilder
När jag mår
dåligt
Ge den lappen
till personalen
Skicka sms till
personalen
Gå till personalen
och säg till
BEMÖTANDE
Fråga tydligt och kort
Ge tydliga ledtrådar
Förklara tydligt och kort
Fråga
tydligt
och kort
Ge tydliga
ledtrådar
•
Jag ska nu fråga dig: Vi ska
hämta mjölken I kylskåpet, vet
du var den ligger?
Vi ska gå till en vit kylskåp, där
mjölken finns, visa mig vad du
tror att den finns!
Nu ska vi ha en kniv, gissa
var den är
Ska jag visa dig, eller ska jag ge
ledtrådar till dig?
•
Förklara tydligt
och kort
1. På måndag kl 10.00-11.30 ska
jag träffa …. på Conexi och prata
om hur vi ska jobba framöver.
2. På torsdag kl 9.30-11.00 ska jag
komma till Conexi på julfika. Jag
ska efter julfikat prata med …. om
hur vi ska jobba framöver.
Bemöt det med Bemöt det med
förståelse och lugn förståelse och lugn
Bemöt det med Bemöt det med
förståelse och lugnförståelse och lugn
Öppen fråga
Fråga inte: Hej, när ska du äta?
Stängda frågor
Fråga istället: Hej ska du äta nu?
ritprat
Kommentar”
Här kan du
titta på
bilderna och
försöka sätta
ord på det du
känner”
Kommentar
”Nu ska jag
fråga dig:
Vilken känsla
har du nu?”
TACK!